HomeStanovništvoKreditiStandardna ponuda > Auto kredit

Auto kredit


Rok:

od 1 do 7 godina

Kamatna stopa:

8,99% (do 5 godina fiksna, a preko 5 godina 12M Euribor na dan 15.02. 1,69%+kamatna

marža 7,30%)
EKS od 10,23%*
Iznos:

Iznos zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

Naknada: 2%
Kolaterali:

mjenica, saglasnost za zapljenu i isplatu dijela plate, založno pravo na automobil, jemac,

preko 25 000 KM kasko polisa osiguranja za cijeli period otplate kredita

 

*za iznos kredita 10 000 KM, na 7 godina i naknadom za obradu kredita 2%

 

ANUITETNI PLAN

Kamatna stopa: 8,99%

Iznos/mjeseci

12

24

36

48

60

72

84

10 000

878,53
459,19
319,81
250,4
208,99
181,57
162,14

20 000

1 757,06
918,39
639,63
500,79
417,96
363,12
324,27

30 000

2 635,59
1 377,58
959,42
751,2
626,95
544,69
486,4

40 000

3 514,12
1 836,78
1 279,22
1 001,60
835,94
726,25
648,54

50 000

4 392,66
2 295,97
1 599,03
1 252,00
1 044,92
907,81
810,68

60 000

5 271,19
2 755,17
1 918,84
1 502,40
1 253,91
1 089,37
972,82

70 000

6 149,72
3 214,36
2 238,65
1 752,80
1 462,89
1 270,94
1 134,94

*Mjesečni anuitet zavisi od tačnog datuma korištenja kredita

 

 

Potrebna dokumentacija:

1. Odgovarajuća dokumentacija o namjeni korištenja sredstava:

 • Pro-faktura auto-kuće (samo u svrhu podnošenja zahtjeva za kredit; za isplatu kredita potrebna je faktura ili ugovor)

 

2. Dokumentacija u vezi sa osiguranjem kredita

 

3. Kopije ličnih karata za:

  • Podnosioca zahtjeva
  • Sudužnika
  • Jemce

   

4. Kopija zahtjeva za prijavu – odjavu prebivališta ili jedan od računa za telefon, struju i sl., koja glasi na:

 • Podnosioca zahtjeva
 • Sudužnika
 • Jemce

 

5. Ovjerena potvrda poslodavca da je podnosilac zahtjeva u stalnom radnom odnosu na neodređeno vrijeme i platne liste za period 6 mjeseci, kao i rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i doprinosa ovjerena od strane banke minimalno poslednja 3 uzastopna mjeseca (za korisnike penzija ili lične porodične invalidnine – kopija poslednjeg čeka): 

 • Podnosioca zahtjeva
 • Sudužnika
 • Jemaca

 

Napomena: Ukoliko trebate dodatne informacije, molimo vas da se obratite našem ljubaznom osoblju u UniCredit Bank a.d Banja Luka, koje će vam izraditi informativni list po vašim željama.

 


Kontakt:

e-mail: callcenter@unicreditgroup.ba
telefon: 080 051 051