Prva velika šansa

UniCredit Bank a.d. Banja Luka kroz program plaćene stručne prakse pruža priliku studentima završne godine fakulteta da svoja prva praktična iskustva steknu u međunarodnoj kompaniji koja promoviše radu u motivišućem i izazovnom okruženju koje prepoznaje i nagrađuje lično zalaganje i kvalitet.

Tokom šetomjesečne prakse studenti imaju priliku da uče i razvijaju se kroz rad na konkretnim zadacima glavnih poslovnih područja u UniCredit Bank a.d. Banja Luka, kao i u okviru UCB student HUB-a.

Studenti koji tokom svog angažmana pokažu visok nivo motivacije, zalaganja i predanosti konkretnim zadacima, te pokažu inicijativu i spremnost na davanje prijedloga za unaprijeđenja postojećih modela, dobiće priliku zaposlenja u Banci.

 

Više informacija o trećem ciklusu programa za 2019. godinu ćemo objaviti uskoro, a za sva pitanja možete da nas kontaktirate putem mail adrese hr@unicreditgroup.ba .

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinning wheel animation

Loading