Katalog nekretnina Banke

U nastavku možete pronaći nekretnine na prodaju, koje se trenutno nalaze u posjedu UniCredit Bank a.d. Banja Luka. Sve detaljnije informacije, kao i kontakt podaci, nalaze se u samom dokumentu.

BANJA LUKA_STARČEVICA.DOC PDF 160 kB Download
BARAĆI.DOC PDF 251 kB Download
MRKONJIC GRAD.DOC PDF 251 kB Download
KOZARSKA DUBICA PDF 195 kB Download
MODRIČA.DOC PDF 241 kB Download
KNEŽEVO PDF 316 kB Download
BRATUNAC_STAN.DOC PDF 163 kB Download
NOVA TOPOLA.DOC PDF 226 kB Download
RIBNIK.DOC PDF 247 kB Download
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo