MODULA paket

Prilagođen isključivom Vašim potrebama

MODULA paket omogućava Vam kreiranje vlastitog paketa, što znači da sami birate usluge koje ćete imati, te plaćate isključivo cijenu za proizvode i usluge koje ste odabrali.


Osnovi proizvodi paketa su:

  • tekući račun,
  • Debit MasterCard i
  • m-bank uslugu

Cijena paketa osnovnih proizvoda: 3,95 KM/2,95 KM*


Za studente paket proizvoda je bez naknade.


Dodatni proizvodi i cijene su:

Kartice:

      Osnovne kartice:
Visa Classic Charge, Visa Classic Revolving, Visa net Revolving                                                         0,95 KM
Visa GOLD revolving                                                            2,95 KM
      Dodatne kartice:
Debit Mastercard                                   0,25 KM
Visa Classic Charge                                            0,95 KM
Visa Classic revolving                              0,95 KM
Visa Net revolving                                                0,95 KM
Visa GOLD revolving                                                            1,95 KM

Elektronske usluge:

Internet bankarstvo                                                             Bez naknade
19 besplatnih plaćanja unutar Banke putem elelektronskih usluga    1,95 KM

Računi:

Devizni (multivalutni) račun                  0,95 KM
         Štedni račun                                                                        0,95 KM

Dodatne pogodnosti - bez naknade:

Neograničeno besplatno otvaranje trajnih naloga
Podizanje gotovine na bankomatima članica UniCredit Grupe
Osiguranje od šteta nastalih zloupotrebom kartica 


*Cijena za osobe preko 65 godina starosti.

Mobile Phones
M-bank

aplikacija mobilnog bankarstva!

ili
Spinning wheel animation

Loading