Poslovanje sa računima fizičkih lica

Nudimo Vam mogućnost otvaranja različitih vrsta računa, u zavisnosti od Vaših potreba i želja. Otvarajući račun kod UniCredit Bank garantujete sigurnost Vašim sredstvima kojima jednostavno pristupate i upravljate putem velike mreže Filijala ili direktno iz Vašeg doma putem našeg Elektronskog bankarstva.

Tekući račun je osnovni račun na kojem držite svoja novčana sredstava kojima svakodnevno raspolažete.

Nudi Vam brojne mogućnosti:

 • Primanje plate, penzije, naknada, te ostalih uplata (vlastite uplate, uplate trećih osoba, trajni nalozi iz druge banke),
 • Jednostavno raspolaganje sredstvima na računu putem kartičnih proizvoda,
 • Brzo i sigurno finansijsko poslovanje putem elektronskih usluga i trajnih naloga,
 • O stanju i promjenama po računima Banka Vas može mjesečno izvještavati putem izvoda po računu.
Sredstvima na vašim računima možete raspolagati na neki od sljedećih načina:

Posebna pogodnost koju ostvarujete je podizanje gotovine bez naknade na gotovo 19.000 bankomata članica UniCredit Grupe u 17 europskih zemalja.

Devizni račun je račun na kojem držite svoja sredstva u stranim valutama.

Nudi Vam brojne mogućnosti:

 • Otvaranje i korištenje u svim konvertibilnim valutama,
 • Jednostavno obavljanje deviznog poslovanja – primanje i slanje deviznih sredstava,
 • Primanje penzija iz inostranstva,
 • Isplate sredstava u protivrijednosti KM,
 • O stanju i promjenama po računima Banka Vas može mjesečno izvještavati putem izvoda po računu.

Dokumentacija koju dostavlja klijent
 • identifikacioni dokument: pasoš, lična karta, vozačka dozvola (za nerezidente: identifikacioni dokument, pasoš - ovjerena kopija od strane nadležne institucije)
 • kopija dokumenta kojim se može potvrditi adresa stanovanja, odnosno prebivališta
Na koji način mogu raspolagati sredstvima?

Žiro račun predstavalja račun za priliv sredstava po osnovu obavljanja povremenih poslova.

Nudi Vam nudi brojne mogućnosti:

 • Otvaranje posebnog računa za potrebe usmjeravanja brojnih prihoda: ugovora o djelu, provizije, honorarnog ili dopunskog rada, autorskih prava, patenata i tehničkih unaprjeđenja, izdavanja u najam ili zakup nekretnina i sl.,
 • Brzo i sigurno finansijsko poslovanje putem elektronskih usluga i trajnih naloga,
 • O stanju i promjenama po računima Banka Vas može mjesečno izvještavati putem izvoda po računu.
Dokumentacija koju dostavlja klijent

Fizičko lice - rezident:

 • identifikacioni dokument: pasoš, lična karta, vozačka dozvola,
 • ugovor za obavljanje povremenih poslova.
Na koji način mogu raspolagati sredstvima?
Spinning wheel animation

Loading