Krediti

Poslovanje može biti brže, bolje i jednostavnije.

Prekoračenje po transakcionom računu

Otklanjanje povremenog nesklada u prilivu i odlivu sredstava na transakcioni račun klijenta. Namjena pomenutog proizvoda jeste da se klijentu osigura podrška u zadovoljavanju povremenih potreba za obrtnim sredstvima, usljed neusklađenosti u prilivu i odlivu sredstava, u razdoblju od najduže 12 mjeseci. Više saznajte ovdje

Kratkoročni kredit za finansiranje poslovanja

Finansiranje obrtnih sredstava zbog pojedinačnog posla/transakcije ili nedostatka obrtnog kapitala usljed povećanja proizvodnje/prometa, odobravanja dužih rokova plaćanja kupcima, sezonskog povećanja zaliha, te neusklađenosti između novčanog priliva i odliva. Više saznajte ovdje

Kratkoročni kredit za finansiranje izvoza roba i usluga

Finansiranje izvoza roba i usluga, pri čemu se rokovi korištenja i vraćanja kredita prilagođavaju konkretnoj transakciji, odnosno izvoznom poslu koji se finansira, tako da se u obzir uzima dospijeće naplate izvoznog posla, iz kojeg se zatvara kredit. Više saznajte ovdje

Dugoročni kredit za finansiranje ulaganja

Osnovna namjena kredita je finansiranje osnovnih sredstava: izgradnja/ kupovina poslovnih objekata, nabavka opreme i vozila, refinansiranja ranije uzetih kredita i započetih investicija.Više saznajte ovdje

Dugoročni kredit za trajna obrtna sredstva

Finansiranje potreba za trajnim obrtnim sredstvima u okviru investicionog ulaganja za započinjanje nove djelatnosti ili značajno povećanje proizvodnih ili prodajnih kapaciteta kod postojeće djelatnosti. Više saznajte ovdje

Finansiranje projekata

Projektno finansiranje podrazumijeva dugoročno finansiranje infrastrukturnih, industrijskih projekata i javnih usluga. Izuzetno je zastupljeno u privatnom sektoru.

Projektno finansiranje se prvenstveno bazira na mogućnosti samog projekta, da kao takav, svojim budućim novčanim tokovima koje će generisati može nositi cjelokupan trošak investicije, bez da se oslanja na finansijsku snagu samog investitora, na imovinu ili druga prava što se posmatra kao sekundarni kolateral.  Da bi bio predmetom projektnog finansiranja, projekat mora biti ekonomski opravdan, generisati dovoljan novčani tok za podmirenje operativnih troškova, ostvarenje povrata na uloženi kapital i servisiranje duga.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo