Ostali kontakti

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Ul.Marije Bursać broj 7

78000 Banjaluka

Bosnia i Herzegovina

Upisana u sudski registar Rješenjem Osnovnog suda u Banjaluci, broj: 071-0-Reg-08-001077

Transakcioni račun Banke 551 000 9999999932

JIB broj: 4400958880009

PDV broj: 400958880009

SWIFT: BLBABA22


Ostali kontakti:

telefon

e-mail

Centrala / Protokol

+387 51 243 200

Help Desk za klijente Banke (pomoć u vezi sa elektronskim uslugama, reklamaciie i dodatna pitanja) 

080 051 051

recitenam@unicreditgroup.ba

Izgubljena/Ukradena kartica*

080 051 051

za pozive iz instranstva na telefon:

+387 51 246 604

recitenam@unicreditgroup.ba

Mondial Assistance

080 051 051 

Zaposlenje

hr@unicreditgroup.ba

Kontakt za medije

press-bl@unicreditgroup.ba


* Korisnik kartice obvezan je odmah prijaviti gubitak ili krađu kartice od 0 do 24h u UniCredit Bank Banja Luka na telefon 080 051 051, a za pozive iz instranstva na telefon +387 51 246 604. Gubitak/krađu je moguće prijaviti i u najbližoj filijali UniCredit Bank Banja Luka.


 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo