IRB kreditna linija

Kreditne linije Investiciono Razvojne Banke Republike Srpske. Više saznajte ovdje

GGF kreditna linija

Kreditna linija za energetsku uštedu. Više saznajte ovdje

EBRD kreditna linija - Žene u biznisu

UniCredit Bank Banja Luka i Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenuli su program "Žene u biznisu" koji osim finansijske pruža i savjetodavnu podršku. Kreditna linija je namijenjena malim i srednjim preduzećima u kojima je žena na upravljačkoj funkciji. Više saznajte ovdje

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo