EBRD kreditna linija

"Žene u biznisu"

UniCredit Bank Banja Luka i Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenuli su program "Žene u biznisu" koji osim finansijske pruža i savjetodavnu podršku. Kreditna linija je namijenjena malim i srednjim preduzećima u kojima je žena na upravljačkoj funkciji. Čast i zadovoljstvo nam je što su neke od najuspješnijih domaćih preduzetnica pristale da sa nama podijele šta su bili njihovi motivi za uspjeh.

ZA ŽENE U PREDUZETNIŠTVU KOJE ŽELE DA UNAPRIJEDE SVOJE POSLOVANJE ILI RAZVIJU NOVE SEGMENTE POSLOVANJA

Kao Banka koja je prepoznala važnost ženskog preduzetništva, kao pokretača ekonomskog rasta, tu smo da Vam pomognemo da realizujete Vaše ideje. Nudimo vam FINANSIRANJE i SAVJETOVANJE. Zato što vjerujemo u stvaranje jednakih mogućnosti za žene, jer podržavamo nove ideje i želimo da budete još uspješnije.

NAMJENA

Sredstva kreditne linije „Žene u biznisu“ mogu da se koriste u svrhe finansiranja poslovnih aktivnosti, odnosno za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, proširenje i modernizaciju poslovne djelatnosti, refinansiranje postojećih zaduženja i sl.

Pravo učešća imaju sva pravna lica u kojima žena vrši neku od upravljačkih funkcija.

IZNOS KREDITA

Maksimalni ukupan iznos kredita 200 000 €

ROK OTPLATE

Za kratkoročne kredite do 12 mjeseci; Za dugoročne kredite do 7 godina;

KAMATA

6M EURIBOR + 5,50%

NAKNADE

1% , min 200 KM

NAČIN KORIŠTENJA 

  • Za kratkoročne kredite: na revolving principu / odjednom / sukcesivno u zavisnosti od specifičnosti transakcije koja je predmet finansiranja;
  • Za dugoročne kredite: odjednom ili u tranšama

NAČIN OTPLATE

  • Za kratkoročne kredite: na revolving principu / odjednom / u mjesečnim ratama/ sukcesivno u zavisnosti od potreba klijenta;
  • Za dugoročne kredite: u mjesečnim ratama ili sukcesivno (kvartalno ili polugodišnje) zavisno od potreba klijenta; 

GREJS PERIOD

Za dugoročne kredite s namjenom finasiranja osnovnih sredstava ili refinasiranja ulaganja, u skladu sa potrebama klijenta maksimalno do 12 mjeseci.

POSEBNA POGODNOST – „KNOW HOW“

Korisnice kredita „Žene u biznisu“ imaju mogućnost nematerijalne podrške u vidu konsultantskih usluga koje će vršiti konsultanti sertifikovani i imenovani  od strane Evropske banke za obnovu i razvoj. Takođe, na raspolaganju će im biti širok spektar usluga iz oblasti vođenja biznisa  kroz  edukacije, seminare i razvojne studije. Svrha je da se kroz konsultantske usluge ženama u preduzetništvu omoćiti pristup „know how“ i poboljša pristup tržištu kroz njihovo međusobrno uvezivanje i sinergiju.

Business Lens

EBRD-ov program "Žene u biznisu" plasirao je Business Lens , inovativnu online platformu čija je namjena da ženama preduzetnicama u 16 zemalja pruži novi pogled na njihovo poslovanje.

Univerzalna, besplatna, platforma pruža mogućnost ličnog pristupa poslovanju uz isticanje prednosti i mana istog, a potom nudi konkretne aktivnosti u okviru programa "Žene u biznisu". 

Proces je jednostavan - REGISTRUJTE SE ONLINE popunite formu i dobićete rezultate.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo