Korporativna tijela

UniCreditov EMC je upravljački odbor na nivou Grupe koji osigurava učinkovito upravljanje, koordinaciju i kontrolu poslovanja Grupe, kao i učinkovito usklađivanje holdinga s različitim poslovima i područjima.

UniCredit ima „tradicionalan“ sistem upravljanja i kontrole na nivou Grupe. Upravljački model omogućava učinkovito upravljanje poslovanjem, istovremeno osiguravajući učinkovite kontrole.

Gordan Pehar

Predsjednik Uprave Banke

Gordan Pehar je karijeru u UniCredit-u započeo 2002. godine u odjelu Finansija, u UniCredit Bank d.d. Mostar. Poziciju direktora Planiranja i kontrolinga preuzima 2008. godine, a od 2009. godine Gordan prelazi na funkciju člana Uprave i izvršnog direktora za Upravljanje finansijama. Tokom 2013. godine bio je zadužen i za Upravljanje rizicima. Funkciju izvršnog direktora i člana Uprave nadležnog za Finansije u UniCredit Bank d.d. Mostar, Gordan je obavljao do sredine 2016. godine, kada preuzima odgovornost Predsjednika Uprave Banke u UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

Željko Kišić

Član Uprave

Željko Kišić, Član Uprave odgovoran za korporativno i investiciono bankarstvo i maloprodaju, posjeduje dugogodišnje iskustvo u bankarstvu, a na mjesto člana Uprave dolazi iz UniCredit Bank Srbija gdje je obavljao funkciju direktora Direkcije za poslovanje sa srednjim privrednim društvima, u okviru Sektora poslovanja sa privredom. Prethodno Željko je obavljao funkcije na više pozicija u okviru poslovnog područja Rizika, i to kao direktor Odjela za odobrenje plasmana velikim privrednim društvima, a zatim i direktor Direkcije za kreditna odobrenja i finansijsku analizu klijenata pravnih lica. Željko je po zvanju diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta u Beogradu, sa odbranjenom magistarskom tezom na temu kreditnog rizika u svjetlu modernog bankarskog poslovanja.

Dragana Janjić

Član Uprave

Dragana Janjić, član Uprave nadležna za Rizike, dio je tima naše Banke 14 godina, a većinu radnog iskustva sticala je i usavršavala u Upravljanju rizicima. Dragana je u Upravljanju rizicima počela kao specijalist u okviru monitoringa kreditnog rizika, od jula 2015. godine je imenovana na poziciju šefa Kontrolinga rizika i Bazela 2, od januara 2018. na poziciju direktora Strateškog, tržišnog i operativnog rizika, a od 01. avgusta 2020. preuzima poziciju člana Uprave Banke.

Jasminka Bajić

Član Uprave

Jasminka Bajić, član Uprave nadležna za Finansije, svoju karijeru u okviru naše Banke započela je 2004. godine u poslovnom području Podrške poslovanju, na mjestu saradnika za međunarodni platni promet i dokumentarno poslovanje, a potom i kao rukovodilac istog odjela. Tokom narednih godina, Jasminka je svoju karijeru gradila u okviru poslovnog područja finansija, od 2008. kao direktor Upravljanja aktivom i pasivom, a od 2019. na mjestu direktora Planiranja i kontrolinga. Od 01. avgusta 2020. godine preuzima poziciju člana Uprave Banke.

Roland Viskupič

Član Uprave

Roland Viskupič, član Uprave nadležan za Podršku poslovanju (GBS) dolazi iz UniCredit Bank Češka i Slovačka, a tokom 28 godina duge bankarske karijere on je bio odgovoran za strategiju i planiranje prodajnih aktivnosti, kao i razvoj proizvoda i marketing, u okviru segmenta korporativnog bankarstva. UniCreditu se pridružio 2007. godine na poziciji rukovodioca Podrške prodaji i razvoju proizvoda, a već od 2008. godine preuzima rukovođenje odjelom Globalnog transakcionoog bankarstva (GTB), od kada kontinuirano, na različitim menadžerskim pozicijama unutar Segmenta korporativnog bankarstva gradi svoje profesionalno iskustvo i menadžerske vještine. Roland je diplomirao na Slovačkom Tehničkom Univerzitetu, Ekonomiju i menadžmet, a potom stekao i MBA zvanje na Pittsburgh Univerzitetu u Bratislavi.

Anita Grabner

Član Uprave

Anita Grabner, član Uprave nadležna za Ljudske resurse, svoju karijeru u okviru naše Banke započela je 2010. godine u poslovnom području Ljudski Resursi, na rukovodećoj poziciji Direktora Ljudskih resursa. Anita je po zvanju diplomirani psiholog, a prethodno je svoju karijeru gradila u UniCredit Bank d.d. Mostar obavljajući funkcije u okviru poslovnog područja Ljudski resursi. Od 01. aprila 2021. godine preuzima poziciju člana Uprave Banke.

NADZORNI ODBOR
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo