Bankarstvo sa društvenim uticajem

Social Impact Banking ili bankarstvo sa društvenim uticajem je inicijativa UniCredit-a kojoj se priključila i UniCredit Bank Banja Luka a koja predstavlja našu predanost izgradnji boljeg, uspješnijeg i finansijski pismenijeg društva. Cilj ovog programa je identifikovati, finansijski podržati i podsticati pojedince, organizacije i ustanove da u partnerstvu sa našom Bankom pokušaju ostvariti pozitivan uticaj na mlade, a potom i društvo u cjelini.

 

Kao Banka opredijelili smo se za rad na finansijskoj edukaciji mladih i to srednjoškolaca, sa kojima ćemo putem online platforme raditi na boljem finansijskom opismenjavanju. Platformu ćemo razvijati u saradnji sa Ekonomskom školom Banja Luka sa kojom smo potpisali sporazum o saradnji, čija stručna profesorska znanja i učenička interesovanja će nam pomoći da zajedno našim kolegicama i kolegama razvijemo takav sadržaj koji će u budućnosti pomoći široj grupi srednjoškolaca da dobiju osnovna i savremena finansijska i preduzetnička znanja.

 

Mi u UniCredit Bank Banja Luka smatramo da su banke jedan od važnih pokretača ekonomije i privrede, ali i da to nosi posebne odgovornosti. Društvena odgovornost nam  zbog naše snažne uloge u društvu postaje sve više „core business“. Javljaju se nove društvene potrebe koje državni sektor ne može sam pokriti što otvara mogućnosti za partnerstva i društveno korisne  inicijative u okviru privatnog sektora.  Mi vjerujemo da se ljudi u svom ponašanju trebaju voditi etikom, poštovanjem, suštinskim vrijednostima i ispravnim poslovnim principima. Upravo zato je Unicredit inicirao program Social Impact Banking / Društveno uticajno bankarstvo, koji će postati ključan dio poslovanja UniCredit Bank Banja Luka, zato su nam partnerstva i povezivanja u lokalnim sredimana od suštinske važnosti da bismo zajedno sa vama ostvarili trajne vrijednosti i učinili nešto dobro za nove generacije”. 

                                      Gordan Pehar, predsjednik Uprave Banke               

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo