FATCA

Propis u UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) propis predstavlja SAD legislativu koji je donesen i usvojen 18.03.2010. godine, a čija primjena je stupila na snagu 01.07.2014. godine. FATCA propisom se strane finansijske institucije obavezuju da će poreskim vlastima SAD (U.S. IRS) dostavljati podatke o SAD poreskim obveznicima.

Klasifikacija klijenata se utvrđuje na osnovu indicija o SAD statusu. UniCredit Bank a.d. Banja Luka kao članica UniCredit Grupe prepoznala je važnost FATCA propisa i uskladila je svoje poslovanje prema FATCA zahtjevima.

UniCredit Bank a.d. Banja Luka već se registrovala na web stranici U.S. IRS sa FATCA statusom “Participating Financial Institution not covered by an IGA“ i dobila broj 938A8A.00075.ME.070 kao “Global Intermediary Identification Number (GIIN)”.


U slučaju da imate dodatnih pitanja, molimo Vas da kontaktirate FATCA Officer-a: danica.jokic@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo