Proces selekcije

Prijava

Vaša biografija (CV – Curriculum Vitae) i motivaciono pismo su naš prvi kontakt s vama te se s toga pobrinite prije slanja navedenih dokumenata da oni izgledaju najbolje što je moguće. 

Savjeti za pisanje biografije i motivacionog pisma

Psihološko testiranje 

Važan dio procesa selekcije je psihološko testiranje, gdje kroz test sposobnosti i testove ličnosti dobijamo informacije o vama za koje smatramo da su važne za budući uspjeh u radu – npr. prihvatanje promjena, pristup rješavanju problema, odnos prema autoritetu, upravljanje stresom, druželjubivost i sl. 

Savjeti kako pristupiti psihološkom testiranju

Selekcijski intervju

Cilj selekcijskog intervjua je razumijevanje da li su vaše preferencije, vrijednosti i sposobnosti usklađene s potrebama pozicije za koju se prijavljujete. Prilikom intervjua pruža vam se mogućnost direktne prezentacije poslodavcu i upoznavanje kompanije. S druge strane, poslodavac tada upotpunjuje sliku o vama i procjenjuje vašu motivaciju, komunikacijske vještine i mogući doprinos kompaniji.

Savjeti kako se pripremiti za intervju
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo