Za male

i velike želje!

0% naknada za obradu za aplikacije putem weba

 • Gotovinski krediti do 50.000 KM!

 • Akcija kredita sa fiksnom kamatnom stopom i do 10 godina otplate

 • Odobrenje kredita za 48h

 • Akcija traje do 28.02.

Kreditni kalkulator za gotovinske kredite

remove

KM

add

KM

KM

remove

Mjeseci

add

Mjeseci

Mjeseci

BEZ NAKNADE ZA OBRADU KREDITA

 

Odobrenje kredita za samo 48h 

Želite biti oslobođeni naknade za obradu kredita? Aplicirajte za gotovinski kredit sa fiksnom ili varijabilnom stopom putem web stranice.

Zahtjev za kredit će biti odobren u roku od 48h od podnošenja. 

 

Detalji ponude za gotovinske kredite

Izaberite ponudu koja Vam najviše odgovara!

PONUDA UKRATKO!
Maksimalan iznos u KM Rok otplate do Iznos kredita (KM) Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa*
50 000 3 godine 10 000
30 000
50 000
5,60% primjenljiva ili 6,10% fiksna
5,40% promjenljiva ili 5,90% fiksna
5,20% promjeljiva ili 5,70% fiksna
9,56% promjenljiva ili 10,44% fiksna
8,95% promjenljiva ili 9,83% fiksna
8,65% promjenljiva ili 9,53% fiksna
5 godina 10 000
30 000
50 000
5,40% promjenljiva ili 5,90% fiksna
5,20% promjenljiva ili 5,70% fiksna
5,00% promjenljiva ili 5,50% fiksna
8,08% promjenljiva ili 8,85% fiksna
7,51% promjenljiva ili 8,28% fiksna
7,21% promjenljiva ili 7,98% fiksna
7 godina 10 000
30 000
50 000
5,20% promjenljiva ili 5,70% fiksna
5,00% promjenljiva ili 5,50% fiksna
4,80% promjenljiva ili 5,30% fiksna
7,31% promjenljiva ili 8,02% fiksna
6,76% promjenljiva ili 7,47% fiksna
6,47% promjenljiva ili 7,18% fiksna
10 godina 10 000
30 000
50 000
5,20% promjenljiva ili 5,70% fiksna
5,00% promjenljiva ili 5,50% fiksna
4,80% promjenljiva ili 5,30% fiksna
6,87% promjenljiva ili 7,55% fiksna
6,34% promjenljiva ili 7,02% fiksna
6,07% promjenljiva ili 6,74% fiksna

Naknada za obradu: 1,00 %, najmanje 50 KM, 0 % za kredite sa varijabilnom kamatnom stopom i polisom osiguranja

 

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima. 

KOJU DOKUMENTACIJU TREBAM DOSTAVITI?

1)     Zahtjev za kredit (obrazac Banke)

2)     Lična karta

3)     Dokument kojim se utvrđuje tačna adresa stanovanja (zahtjeva za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta ili kopija računa koji glasi na ime klijenta - račun od struje, vode, telefona...)

4)     Dokumentacija o prihodima:

· lica zaposlena u preduzeću sa većinskim državnim kapitalom dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu i platne liste

· lica zaposlena u privatnim preduzećima dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu, platne liste, zbirne rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i doprinosa i ovjeren izvod druge banke (ukoliko klijent ne prima platu preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka)

· lica - vlasinici privatnog preduzeća dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu, platne liste, zbirne rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i doprinosa, ovjeren izvod druge banke (ukoliko klijent ne prima platu preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka), finansijske izvještaje kompanije i Rješenje o registraciji.

Svaki od učesnika u kreditnom procesu (podnosilac zahtjeva, sudužnik, jemac) treba dostaviti navedenu dokumentaciju.

Banka zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju. 

KAKO DA APLICIRAM?
 • Možete se prijaviti online i mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem vremenu.
 • Pozovite naš call center (besplatan info telefon 080 051 051 od 0-24h).
 • Posjetiti jednu od filijala UniCredit Bank a.d. Banja Luka

 

PONUDA UKRATKO!
Maksimalan iznos u KM Rok otplate do Iznos kredita (KM) Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa*
50 000 3 godine 10 000
30 000
50 000
6,30% promjenljiva ili 6,80% fiksna
6,10% promljenljiva ili 6,60% fiksna
5,90% promjenljiva ili 6,40% fiksna
7,87% promjenljiva ili 8,38% fiksna
7,27% promljenljiva ili 7,79% fiksna
6,96% promjenljiva ili 7,50% fiksna
5 godina 10 000
30 000
50 000
6,10% promjenljiva ili 6,60% fiksna
5,90% promjenljiva ili 6,40% fiksna
5,70% promjenljiva ili 6,20% fiksna
7,33% promjenljiva ili 7,85% fiksna
6,77% promjenljiva ii 7,30% fiksna
6,47% promjenljiva ili 7,01% fiksna
7 godina 10 000
30 000
50 000
5,90% promjenljiva ili 6,40% fiksna
5,70% promjenljiva ili 6,20% fiksna
5,50% promjenljiva ili 6,00% fiksna
6,96% promjenljiva ili 7,49% fiksna
6,42% promjenljiva ili 6,69% fiksna
6,14% promjenljiva ili 6,68% fiksna
10 godina 10 000
30 000
50 000
5,90% promjenljiva ili 6,40% fiksna
5,70% promjenljiva ili 6,20% fiksna
5,50% promjenljiva ili 6,00% fiksna
6,83% promjenljiva ili 7,37% fiksna
6,32% promjenljiva ili 6,86% fiksna
6,05% promjenljiva ili 6,58% fiksna
 

Naknada za obradu: 1,00%, najmanje 50 KM.

 

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.

KOJU DOKUMENTACIJU TREBAM DOSTAVITI?

1)     Zahtjev za kredit (obrazac Banke)

2)     Lična karta

3)     Dokument kojim se utvrđuje tačna adresa stanovanja (zahtjeva za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta ili kopija računa koji glasi na ime klijenta - račun od struje, vode, telefona...)

4)     Dokumentacija o prihodima:

· lica zaposlena u preduzeću sa većinskim državnim kapitalom dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu i platne liste

· lica zaposlena u privatnim preduzećima dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu, platne liste, zbirne rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i doprinosa i ovjeren izvod druge banke (ukoliko klijent ne prima platu preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka)

· lica - vlasinici privatnog preduzeća dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu, platne liste, zbirne rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i doprinosa, ovjeren izvod druge banke (ukoliko klijent ne prima platu preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka), finansijske izvještaje kompanije i Rješenje o registraciji.

Svaki od učesnika u kreditnom procesu (podnosilac zahtjeva, sudužnik, jemac) treba dostaviti navedenu dokumentaciju.

Banka zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju. 

KAKO DA APLICIRAM?
 • Možete se prijaviti online i mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem vremenu.
 • Pozovite naš call center (besplatan info telefon 080 051 051 od 0-24h)
 • Posjetiti jednu od filijala  UniCredit Bank a.d. Banja Luka
PONUDA UKRATKO!
Maksimalan iznos u KM Rok otplate do iznos kredita u KM Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa*
30 000 3 godine 5 000
15 000
30 000
6,50% promjenljiva
6,40% promjenljiva
6,30% promjenljiva
11,76% promjenljiva
10,94% promjenljiva
10,65% promjenljiva
5 godina 5 000
15 000
30 000
6,40% promjenljiva
6,30% promjenljiva
6,20% promjenljiva
10,38% promjenljiva
9,61% promjenljiva
9,33% promjenljiva
7 godina 5 000
15 000
30 000
6,30% promjenljiva
6,20% promjenljiva
6,10% promjenljiva
11,92% promjenljiva
11,15% promjenljiva
10,86% promjenljiva

Naknada za obradu: 1,50% od iznosa kredita.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.

KOJU DOKUMENTACIJU TREBAM DOSTAVITI?

1)     Zahtjev za kredit (obrazac Banke)

2)     Lična karta

3)     Dokument kojim se utvrđuje tačna adresa stanovanja (zahtjeva za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta ili kopija računa koji glasi na ime klijenta - račun od struje, vode, telefona...)

4)     Dokumentacija o prihodima:

 • Poslednji ček od penzije i rješenje o
  penzionisanju/invalidnini iz koga se vidi osnov penzionisanja/invalidnine i
  kategorija invaliditeta, kao i dokaz o boračkom dodatku i invalidnini,
 • Ovjeren izvod druge banke (ukoliko klijent ne prima penziju preko UniCredit Bank a.d.
  Banja Luka)

Svaki od učesnika u kreditnom procesu (podnosilac zahtjeva, sudužnik, jemac) treba dostaviti navedenu dokumentaciju.

Banka zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju. 

KAKO DA APLICIRAM?
 • Možete se prijaviti online i mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem vremenu.
 • Pozovite naš call center (besplatan info telefon 080 051 051 od 0-24h)
 • Posjetiti jednu od filijala  UniCredit Bank a.d. Banja Luka
PONUDA UKRATKO!
Maksimalan iznos u KM Rok otplate do iznos kredita u KM Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa*
30 000 3 godine 5 000
15 000
30 000
9,50% promjenljiva
9,10% promjenljiva
8,80% promjenljiva
11,63% promjenljiva
10,50% promjenljiva
10,01% promjenljiva
5 godina 5 000
15 000
30 000
9,10% promjenljiva
9,00% promjenljiva
8,70% promjenljiva
10,86% promjenljiva
10,01% promjenljiva
9,53% promjenljiva
7 godina 5 000
15 000
30 000
9,30% promjenljiva
8,90% promjenljiva
8,60% promjenljiva
10,93% promjenljiva
9,75% promjenljiva
9,26% promjenljiva

Naknada za obradu: 1,50% od iznosa kredita.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.

KOJU DOKUMENTACIJU TREBAM DOSTAVITI?

1)     Zahtjev za kredit (obrazac Banke)

2)     Lična karta

3)     Dokument kojim se utvrđuje tačna adresa stanovanja (zahtjeva za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta ili kopija računa koji glasi na ime klijenta - račun od struje, vode, telefona...)

4)     Dokumentacija o prihodima:

 • Poslednji ček od penzije i rješenje o penzionisanju/invalidnini iz koga se vidi osnov penzionisanja/invalidnine i kategorija invaliditeta, kao i dokaz o boračkom dodatku i invalidnini
 • Ovjeren izvod druge banke (ukoliko klijent ne prima penziju preko UniCredit Bank a.d.
  Banja Luka)

Svaki od učesnika u kreditnom procesu (podnosilac zahtjeva, sudužnik, jemac) treba dostaviti navedenu dokumentaciju.

Banka zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju. 

KAKO DA APLICIRAM?
 • Možete se prijaviti online i mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem vremenu.
 • Pozovite naš call center (besplatan info telefon 080 051 051 od 0-24h)
 • Posjetiti jednu od filijala UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Ukoliko na našoj web stranici niste pronašli sve potrebne informacije, pošaljite nam upit na email recitenam@unocreditgroup.ba i odgovorićemo Vam u roku od 24h.

Možete nas kontaktirati i na besplatnu info liniju 080 051 051 od 0-24h. 

Preuzmite dokumentaciju

Ovdje možete preuzeti zahtjev za kredit, kao i potvrdu koju popunjava poslodavac.
Popunjen zahtjev možete priložiti uz Vašu aplikaciju putem web stranice.

ZAHTJEV ZA KREDIT PDF 354 kB Download
POTVRDA POSLODAVCA ZA DUŽNIKA PDF 369 kB Download

Prikazani rezultati, dobijeni na osnovu podataka koje ste unijeli u kreditni kalkulator, razlikuju se u zavisnosti od dana obračuna i služe isključivo u informativne svrhe.

Za tačan izračun vaše rate, a na osnovu iznosa kredita i perioda otplate obratite se ličnom bankaru u vama najbližoj filijali.

 

*Ukupan iznos za platiti u BAM - zbir glavnice kredita i ukupnih troškova po kreditu

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

 

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.

 

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo