Gotovinski krediti

po Vašoj želji!

Izaberite ponudu koja Vam najviše odgovara!

  • Želite kredit bez namjene

  • Trebate gotovinu

  • Potreban Vam je veći iznos novca

Kreditni kalkulator za gotovinske kredite

remove

KM

add

KM

KM

remove

Mjeseci

add

Mjeseci

Mjeseci

Detalji ponude za gotovinske kredite

Izaberite ponudu koja Vam najviše odgovara!

PONUDA UKRATKO!
Maksimalan iznos u KM-u Rok otplate
Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna  stopa
50 000 1 godina 4,39% promjenjiva ili 3,99% fiksna 12,01% ili 11,60%
3 godine 4,39% promjenjiva ili 4,99% fiksna 7,17% ili 7,78%
5 godina 4,79% promjenjiva ili 5,99% fiksna 6,55% ili 7,77%
7 godina 4,79% promjenjiva ili 5,99% fiksna 5,77% ili  6,99%

Naknada za obradu: 1,00 %, najmanje 50 KM

 

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima. 

KOJU DOKUMENTACIJU TREBAM DOSTAVITI?

1)     Zahtjev za kredit (obrazac Banke)

2)     Lična karta

3)     Dokument kojim se utvrđuje tačna adresa stanovanja (zahtjeva za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta ili kopija računa koji glasi na ime klijenta - račun od struje, vode, telefona...)

4)     Dokumentacija o prihodima:

· lica zaposlena u preduzeću sa većinskim državnim kapitalom dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu i platne liste

· lica zaposlena u privatnim preduzećima dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu, platne liste, zbirne rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i doprinosa i ovjeren izvod druge banke (ukoliko klijent ne prima platu preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka)

· lica - vlasinici privatnog preduzeća dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu, platne liste, zbirne rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i doprinosa, ovjeren izvod druge banke (ukoliko klijent ne prima platu preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka), finansijske izvještaje kompanije i Rješenje o registraciji.

Svaki od učesnika u kreditnom procesu (podnosilac zahtjeva, sudužnik, jemac) treba dostaviti navedenu dokumentaciju.

Banka zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju. 

KAKO DA APLICIRAM?!

Možete se prijaviti online i mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem vremenu, možete nazvati naš call center (broj telefona 080 051 051 do 22 časa), ili možete posjetiti jednu od filijala  UniCredit Bank a.d. Banja Luka!

PONUDA UKRATKO!
Maksimalan iznos u KM-u Rok otplate Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa*
30 000  3 god. 5,89% promjenjiva  6,47%
 5 god. 6,29% promjenjiva  6,75%
7 god. 6,29% promjenjiva 6,67%

Naknada za obradu: 1,00%, najmanje 50 KM.

 

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.

KOJU DOKUMENTACIJU TREBAM DOSTAVITI?

1)     Zahtjev za kredit (obrazac Banke)

2)     Lična karta

3)     Dokument kojim se utvrđuje tačna adresa stanovanja (zahtjeva za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta ili kopija računa koji glasi na ime klijenta - račun od struje, vode, telefona...)

4)     Dokumentacija o prihodima:

· lica zaposlena u preduzeću sa većinskim državnim kapitalom dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu i platne liste

· lica zaposlena u privatnim preduzećima dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu, platne liste, zbirne rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i doprinosa i ovjeren izvod druge banke (ukoliko klijent ne prima platu preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka)

· lica - vlasinici privatnog preduzeća dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu, platne liste, zbirne rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i doprinosa, ovjeren izvod druge banke (ukoliko klijent ne prima platu preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka), finansijske izvještaje kompanije i Rješenje o registraciji.

Svaki od učesnika u kreditnom procesu (podnosilac zahtjeva, sudužnik, jemac) treba dostaviti navedenu dokumentaciju.

Banka zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju. 

KAKO DA APLICIRAM?!

Možete se prijaviti online i mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem vremenu, možete nazvati naš call center (broj telefona 080 051 051 do 22 časa), ili možete posjetiti jednu od filijala  UniCredit Bank a.d. Banja Luka!

PONUDA UKRATKO!
Maksimalan iznos u KM-u Rok otplate Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa*
Zavisno od kreditne sposobnosti 10 god. 3,99% promjenjiva ili 4,99% fiksna 4,63% ili 5,70%

Naknada za obradu: 1,00%, najmanje 50 KM.

 

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu.U izračun EKS-a ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.   

KOJU DOKUMENTACIJU TREBAM DOSTAVITI?

1)     Zahtjev za kredit (obrazac Banke)

2)     Lična karta

3)     Dokument kojim se utvrđuje tačna adresa stanovanja (zahtjeva za prijavu/odjavu prebivališta/boravišta ili kopija računa koji glasi na ime klijenta - račun od struje, vode, telefona...)

4)     Dokumentacija o prihodima:

· lica zaposlena u preduzeću sa većinskim državnim kapitalom dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu i platne liste

· lica zaposlena u privatnim preduzećima dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu, platne liste, zbirne rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i doprinosa i ovjeren izvod druge banke (ukoliko klijent ne prima platu preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka)

· lica - vlasinici privatnog preduzeća dostavljaju: ovjerenu potvrdu poslodavca o stalnom radnom odnosu, platne liste, zbirne rekapitulacije plaćenih neto plata, poreza i doprinosa, ovjeren izvod druge banke (ukoliko klijent ne prima platu preko UniCredit Bank a.d. Banja Luka), finansijske izvještaje kompanije i Rješenje o registraciji.

5)    Dokumentacija o nekretnini koja je predmet kupovine/izgradnje/adaptacije

Svaki od učesnika u kreditnom procesu (podnosilac zahtjeva, sudužnik, jemac) treba dostaviti navedenu dokumentaciju.

Banka zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju. 

KAKO DA APLICIRAM?!

Možete se prijaviti online i mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem vremenu, možete nazvati naš call center (broj telefona 080 051 051 do 22 časa), ili možete posjetiti jednu od  filijala  UniCredit Bank a.d. Banja Luka!

Prikazani rezultati, dobijeni na osnovu podataka koje ste unijeli u kreditni kalkulator, razlikuju se u zavisnosti od dana obračuna i služe isključivo u informativne svrhe.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke).


Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo