Otvorena štednja

Želite da štedite novac tako što ćete povremeno izdvajati manji iznos sredstava, a da pri tome ostvarujete prihod od kamata? Otvorena štednja je odličan izbor za Vas! Pruža Vam mogućnost dodatnih i višestrukih uplata tokom trajanja oročenja. Pored toga, sa Otvorenom štednjom slobodni ste da koristite plodove svoga rada kada to poželite!

Osnovne karakteristike:

  • Mogućnost oročenja u KM i u EUR u željenom iznosu i roku,
  • Nizak početni ulog štednje 100 KM ili 50 EUR,
  • Raspon rokova oročenja od 3 do 36 mjeseci,
  • Mogućnost uplate sredstava željenom dinamikom i u željenim iznosima,
  • Uplate se mogu vršiti gotovinski, trajnim nalogom i elektronskim bankarstvom,
  • Klijenti koji ugovore Otvorenu štednju imaju mogućnost besplatnog ugovaranja usluge trajnog naloga kako bi bez dolaska u Filijalu bili u mogućnosti štedjeti dinamikom i na rok koji žele.
  • Korištenjem usluge Elektronskog bankarstva klijenti mogu vršiti prenos na Otvorenu štednju brzo, fleksibilno i jednostavno 24 časa-dnevno, 7 dana u sedmici.

U situaciji prijevremenog raskida Otvorene štednje, na oročeni štedni ulog se obračunava pripadajuća kamata, koja vrijedi za prvi postignuti rok oročenja i ukupan broj dana do dana prekida oročenja. Svakoj uplati zasebno se određuje nova kamatna stopa prema postignutom periodu koliko su sredstva bila u Banci i ukupnom saldu na računu.

Dokumentacija koju dostavlja klijent

Svi depoziti u UniCredit Bank a.d. Banja Luka su osigurani u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita. Osnovni elementi osiguranja depozita se mogu pronaći na zvaničnom sajtu Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine www.aod.ba

 

Informativni obrazac za deponenta | Depositor information sheet

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo