Štednja za djecu i mlade

Štednja je navika koja se stvara. Podstaknite dijete na upravljanje novcem od malih nogu i osigurajte mu sigurnost u budućnosti.

Super Štek - super junak dječije štednje

Upoznajte Vaše dijete sa Super Štekom - simpatičnim junakom sa plaštom koji čuva dječiju štednju.

 

Super Štek je oblik dugoročno oročenog štednog uloga u BAM i EUR uz fiksnu kamatnu stopu, u svrhu osiguranja budućih finansijskih potreba djece i mladih: obrazovanja, rekreacije, hobija, putovanja i ostalih potreba.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

 • Korisnici su maloljetna lica zastupana od strane roditelja odnosno staratelja;
 • Atraktivna kamatna stopa na dugoročnu štednju u KM i EUR;
 • Štedni račun otvoren je do sticanja potpune poslovne sposobnosti Vlasnika računa, odnosno do zahtjeva za zatvaranjem računa od strane roditelja odnosno staratelja;
 • Mogućnost naknadnih uplata gotovinski ili putem trajnog naloga.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Ovjerena kopija lične karte roditelja/staratelja;
 • Kopija dokumenta kojim se može potvrditi adresa stanovanja, odnosno prebivališta
 • Rodni list djeteta (orginal ili kopija ovjerena od strane nadležne institucije);
 • Ukoliko su se roditelji obratili sa zahtjevom za isplatu depozita maloljetnika, neophodno je da imaju saglasnost Centra za socijalni rad;
 • Prilikom isplate Depozita maloljetnika, obavezno je prisustvo oba roditelja. Roditelj koji je spriječen da pristupi, može drugom roditelju dati ovlaštenje/punomoć da je saglasan sa isplatom depozita.

Banka zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.


Uz atraktivne kamatne stope, mjesečno i vrlo jednostavno možete uplaćivati novac na račun:

 • ugovaranjem trajnog naloga (automatsko prebacivanje dogovorenog iznosa novca sa Vašeg na račun Vašeg djeteta),
 • putem elektronskih usluga e-ba i m-bank i
 • u Filijalama UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

 

Ulaganje u budućnost Vašeg djeteta, bez obzira da li je namjena obrazovanje, hobi ili putovanje, uz štedni program UniCredit Bank Banja Luka biti će osigurano.

Vaš zadatak će olakšati dječiji junak Super Štek, koji je sa svojom karakterističnom šarom oko jednog oka, crvenim pantalonama, plavom majicom i plaštom uvijek raspoložen za štednju, ali na zabavan način!

 

 

 

Svi depoziti u UniCredit Bank a.d. Banja Luka su osigurani u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita. Osnovni elementi osiguranja depozita se mogu pronaći na zvaničnom sajtu Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine www.aod.ba

 

Informativni obrazac za deponenta | Depositor information sheet

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo