Plaćanja i ostale usluge

Često zaboravite da platite račun za telefon ili neku drugu redovnu obavezu? Ne želite da čekate u redu i smatrate da možete vrijeme iskoristiti puno efikasnije?!

TRAJNI NALOG – idealno rješenje za Vas!

Vrste trajnih naloga:

 • Standardni trajni nalog
 • Ovlašteno povlačenje – Direct Debit


Standardni trajni nalog

Ugovaranjem standardnog trajnog naloga dajete ovlaštenje Banci da u Vaše ime i sa Vašeg računa vrši kontinuirano plaćanje u vremenu i iznosu koji sami odredite.

Plaćanje se vrši željenom dinamikom, u fiksnom iznosu, u korist pravnog ili fizičkog lica.

Otvaranjem standardnog trajnog naloga nude Vam se brojne mogućnosti:

 • Ušteda vremena,
 • Redovno izmirenje obaveza,
 • Plaćanje željenom dinamikom – dnevno, mjesečno, godišnje...
 • Trajni nalog možete ugovoriti i za štednju, na način da ne morate brinuti da li ste taj mjesec odvojili novac na štednju, mi to radimo za Vas,
 • Pri ugovaranju trajnog naloga sami možete odrediti datum do kojeg će se trajni nalog izvršavati,
 • Ugovoreni trajni nalog možete u bilo kojem trenutku opozvati ili promijeniti.


Ovlašteno povlačenje (Direct Debit)

Ugovaranjem Direct Debit-a dajete ovlaštenje Banci da u Vaše ime i sa Vašeg računa vrši plaćanje u korist pravnih lica čiji su iznosi promjenjivi i određeni od strane pravnog lica.

Direct Debit je ime za uslugu  koja Vam nudi pravovremeno izmirenje obaveza.

Uslugu Direct Debita možete, trenutno, ugovoriti za plaćanje obaveza prema:

 • M:tel-u
 • Merkur osiguranju

Nakon što ugovorite trajni nalog, Vaša jedina obaveza je da, na dan izvršenja trajnog naloga,  osigurate dovoljno sredstava na računu za provođenje istog.

Cijeneći vrijeme naših klijenata, nudimo brzo i kvalitetno realizovanje naloga platnog prometa.

Platni promet  - gotovinske i bezgotovinske uplate na račun fizičkog i pravnog lica

Unutrašnji platni promet predstavlja plaćanje između fizičkih i pravnih lica u okviru Bosne i Hercegovine i obuhvata sledeće transakcije izvršene u domaćoj valuti:

 • Gotovinske uplate na račun fizičkog lica
 • Gotovinska uplata na računa pravnog lica
 • Prenos sredstava sa Vašeg računa na račun drugog fizičkog lica
 • Prenos sredstava sa Vašeg računa na račun pravnog lica

Međunarodni platni promet predstavlja plaćanje izvan teritorije Bosne i Hercegovine i obuhvata sledeće transakcije:

 • Prenos sredstava sa Vašeg računa na račun fizičkog lica izvan teritorije Bosne i Hercegovine
 • Prenos sredstava sa Vašeg računa na račun pravnog lica izvan teritorije Bosne i Hercegovine

Plaćanje prema inostranstvu može se izvršiti sa Vašeg deviznog računa ili sa računa u domaćoj valuti, kao i uplata na račun koja će služiti kao pokriće za izvršenje naloga.

Uplatu  možete izvršiti u devizama na Vaš devizni račun ili u domaćoj valuti.

Ukoliko plaćanje radite sa Vašeg BAM računa, Banka će prilikom plaćanja izvršiti konverziju u valutu u kojoj želite poslati sredstva prema korisniku u inostranstvu.

Ostvarili ste pravo na penziju?

Dopustite nam da Vam uljepšamo penzionerske dane...

Kako biste primali penziju posredstvom naše Banke, potrebno je da posjetite Vama najbližu filijalu i otvorite račun.

Ukoliko ste pravo na penziju stekli radom na prostoru Republike Srpske ili Federacije Bosne i Hercegovine potrebno je da otvorite tekući račun u konvertibilnim markama i priložite jedan ček od penzije.

Ukoliko ste pravo na penziju stekli radom u inostranstvu potrebno je da otvorite računu valuti u kojoj očekujete priliv po osnovu penzije. 

 

 

Želite da čuvate dragocjenosti na sigurnom mjestu?

UniCredit Bank Banja Luka Vam (fizičkim i pravnim licima) stavlja na raspolaganje moderno opremljene sefove različitih dimenzija koje možete iznajmiti  na period od jedan mjesec do godinu dana. Sefovi naše Banke pružaju sigurnost i diskreciju pri čuvanju vaših najvrijednijih stvari!

UniCredit Bank iznajmljuje  sefove različitih veličina za čuvanje vrijednih predmeta:

 • dragocjenosti (nakita, numizmatičkih zbirki...),
 • vrijednosnih papira,
 • dokumenata.

Cijenovnik usluga:

MALI SEF  

fiziča lica

 pravna lica

na 1 mjesec

15 KM

15 KM

na 3 mjeseca

25 KM

25 KM

na 6 mjeseci

50 KM

50 KM

na 1 godinu

80 KM

80 KM

SREDNJI SEF   

na 1 mjesec

25 KM

25 KM

na 3 mjeseca

35 KM

35 KM

na 6 mjeseci

75 KM

75 KM

na 1 godinu

120 KM

120 KM

VELIKI SEF 

na 1 mjesec

40 KM

40 KM

na 3 mjeseca

50 KM

50 KM

na 6 mjeseci

100 KM

100 KM

na 1 godinu

150 KM

150 KM

                              


Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo