Poslovanje sa računima fizičkih lica

NUDIMO VAM MOGUĆNOST OTVARANJA RAZLIČITIH VRSTA RAČUNA, U ZAVISNOSTI OD VAŠIH POTREBA I ŽELJA. OTVARANJEM RAČUNA KOD UNICREDIT BANKE VAŠA SREDSTVA SU SIGURNA A PRISTUPATE IM JEDNOSTAVNO PUTEM VELIKE MREŽE FILIJALA I BANKOMATA ILI DIREKTNO IZ VAŠEG DOMA PUTEM MOBILNOG I ELEKTRONSKOG BANKARSTVA.

Tekući račun je osnovni račun na kojem držite svoja novčana sredstava kojima svakodnevno raspolažete.

 

Nudi Vam brojne mogućnosti:

 • Primanje plate, penzije, naknada, te ostalih uplata (vlastite uplate, uplate trećih osoba, trajni nalozi iz druge banke),
 • Jednostavno raspolaganje sredstvima na računu putem kartičnih proizvoda,
 • Brzo i sigurno finansijsko poslovanje putem elektronskih usluga i trajnih naloga,
 • O stanju i promjenama po računima Banka Vas može mjesečno izvještavati putem izvoda po računu.
Dokumentacija koju nam trebate dostaviti
 • identifikacioni dokument: pasoš, lična karta, vozačka dozvola (za nerezidente: identifikacioni dokument, pasoš - ovjerena kopija od strane nadležne institucije)
 • kopija dokumenta kojim se može potvrditi adresa stanovanja, odnosno prebivališta
Kako možete raspolagati sredstvima?

Posebna pogodnost koju ostvarujete je podizanje gotovine bez naknade na gotovo 19.000 bankomata članica UniCredit Grupe u 17 europskih zemalja.

Karakteristike proizvoda

 • Osiguranje se zaključuje na neodređeno vrijeme,
 • Premija osiguranja iznosi 1 KM mjesečno, odnosno 12 KM godišnje,
 • Osigurana suma u slučaju:
  • smrti usljed nezgode iznosi 5.000,00 KM,
  • smrti usled bolesti iznosi 2.500,00 KM
  • trajnog invaliditeta iznosi do 15.000,00 KM.

 

Prednosti proizvoda:

 • Dodatna sigurnost u slučaju nepredviđenih događaja,
 • Ekonomska sigurnost za porodicu,
 • Povoljnija premija osiguranja u odnosu na individualne polise osiguranja,
 • Jednostavno i brzo ugovaranje osiguranja,
 • U slučaju smrti korisnika tekućeg računa, osiguranje plaća preostali iznos iskorištenog limita (maksimalno do visine osigurane sume).

 

 

Devizni račun je račun na kojem držite svoja sredstva u stranim valutama.

Nudi Vam brojne mogućnosti:

 • Otvaranje i korištenje u svim konvertibilnim valutama,
 • Jednostavno obavljanje deviznog poslovanja – primanje i slanje deviznih sredstava,
 • Primanje penzija iz inostranstva,
 • Isplate sredstava u protivrijednosti KM,
 • O stanju i promjenama po računima Banka Vas može mjesečno izvještavati putem izvoda po računu.

Dokumentacija koju nam trebate dostaviti
 • identifikacioni dokument: pasoš, lična karta, vozačka dozvola (za nerezidente: identifikacioni dokument, pasoš - ovjerena kopija od strane nadležne institucije)
 • kopija dokumenta kojim se može potvrditi adresa stanovanja, odnosno prebivališta
Kako možete raspolagati sredstvima?

Žiro račun predstavalja račun za priliv sredstava po osnovu obavljanja povremenih poslova.

Nudi Vam nudi brojne mogućnosti:

 • Otvaranje posebnog računa za potrebe usmjeravanja brojnih prihoda: ugovora o djelu, provizije, honorarnog ili dopunskog rada, autorskih prava, patenata i tehničkih unaprjeđenja, izdavanja u najam ili zakup nekretnina i sl.,
 • Brzo i sigurno finansijsko poslovanje putem elektronskih usluga i trajnih naloga,
 • O stanju i promjenama po računima Banka Vas može mjesečno izvještavati putem izvoda po računu.
Dokumentacija koju nam trebate dostaviti

Fizičko lice - rezident:

 • identifikacioni dokument: pasoš, lična karta, vozačka dozvola,
 • ugovor za obavljanje povremenih poslova.
Kako možete raspolagati sredstvima?
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo