Mobilno

bankarstvo

M bank

 • Upravljanje budžetom i kategorizacija troškova

 • Brza provjera stanja računa bez prijave u aplikaciju

 • Jednostavna i sigurnija prijava u aplikaciju otiskom prsta ili skeniranjem lica

Šta je novo?

Jednostavna i sigurnija prijava u aplikaciju

Prijavu u aplikaciju možete izvršiti otiskom prsta ili skeniranjem lica (FaceID), na osnovu biometrijskih podataka pohranjenih u vašem telefonu.

Upravljanje budžetom i kategorizacija troškova

Vizuelni prikaz isplata i uplata te smještanje transakcija u kategorije, kako biste lakše mogli donijeti buduće odluke vezane za potrošnju i štednju.

Brza provjera stanja računa bez prijave u aplikaciju

Opcija koja omogućava prikaz podataka po računima (najviše 3 računa) na ekranu mobilnog uređaja bez prijave u aplikaciju.

Kako koristiti m-bank aplikaciju

Nova redizajnirana aplikacija mobilnog bankarstva za Android i iOS mobilne uređaje.

Sa UniCredit mobilnom aplikacijom m-bank možete obavljati bankarske poslove u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta, u zemlji ili inostranstvu, gdje god imate pristup internetu. 

Visoki sigurnosni standardi obezbjeđuju tajnost Vaših podataka, a pristup aplikaciji je moguć samo uz PIN koji ste sami kreirali. Uz pregledne informacije kretanje kroz navigaciju je veoma jednostavna što je čini lakom za upotrebu. 

Mobilno bankarstvo za fizička lica omogućava:

 • beskontaktno plaćanje m-karticom
 • provjeru trenutnog stanja i prometa svih računa i računa po kojima je klijent opunomoćen;
 • provjeru stanja kredita, dospjelih i nedospjelih rata, kamata, troškova i limita po karticama;
 • izvršenje digitalizacije kartice Mastercard brenda;
 • pregled i izmjenu dnevnih sigurnosnih limita po karticama;
 • plaćanje režija i drugih računa;
 • prenos sredstava između računa klijenta;
 •  skeniranje dijelove računa prilikom unosa naloga za plaćanje kao što su transakcioni račun, poziv na broj i iznos;
 • kreiranje i slanje QR koda sa instrukcijama za plaćanje na račun klijenta;
 • vršenje konverzija sredstava;
 • pregled plaćanja;
 • korištenje šablonima za plaćanja prethodno kreiranim putem m-bank ili e-ba usluga;
 • unos naloga sa mogućnošću izvršenja na datum u budućnosti;
 • ugovaranje, primanje, pregledanje i plaćanje e-uplatnice;
 • upravljanjem budžetom i kategorizovanje troškova;
 • prijavu i potvrđivanje plaćanja uz pomoć otiska prsta/skeniranja lica;
 • brzu provjeru stanja računa bez prijave u aplikaciju – podešavanje vidžeta;
 • izmjenu naziva računa;
 • korištenje opcije mtoken;
 • provjeru kursne liste;
 • dobijanje informacija o korisnim kontaktima u Banci;
 • dobijanje poruka i obavjestenja poslane od strane Banke;
 • pronalazak najbližeg bankomata i/ili filijale Banke;
 • dobijanje informacija o proizvodima Banke.

 

E uplatnica je usluga uz pomoću koje primate ispunjen nalog za plaćanje mjesečnih računa.

Uslovi za pružanje usluge e-uplatnice

Izjava o saglasnosti za ugovaranje e-uplatnice 

 

 

m-kartica je novi način jednostavnog, sigurnog i brzog plaćanja mobilnim telefonom dostupan korisnicima m-bank aplikacije. Usluga je dostupna svim korisnicima UniCredit Bank a.d. Banja Luka Mastercard kartica koji imaju ugovorenu i aktiviranu m-bank uslugu banke, a za aktivaciju m-kartice dovoljno je slijediti nekoliko koraka u samoj m-bank aplikaciji.

Minimalni tehnički preduslovi za korišćenje m-kartice:

 • Mobilni telefon s operativnim sistemom Android (verzije 5.0 i više)
 • Upaljena NFC opcija na mobilnom telefonu za komunikaciju s beskontaktnim POS terminalima
 • m-bank aplikacija izabrana kao primarna aplikacija za plaćanje mobilnim telefonom

Aktivacija kartice za plaćanje mobilnim telefonom

 

 

 

1. Na pregledu kartica u m-bank aplikaciji odaberite karticu koju želite aktivirati za plaćanje mobilnim telefonom. Kada ste odabrali željenu karticu, u desnom dijelu ekrana aplikacije, pored kartice, ćete imati opciju "Aktivirajte m-karticu". Odabirom ove opcije, otvoriće se novi ekran na kojemu je potrebno da potvrdite aktivaciju m-kartice odabirom opcije "Aktivirati".

 

 

 

2. Nakon što ste odabrali opciju "Aktivirati" , kartica će biti aktivirana i omogućena za plaćanje mobilnim telefonom. Na pregledu kartica u m-bank aplikaciji prva aktivirana kartica će dobiti oznaku aktiviranosti za plaćanje mobilnim telefonom i plavu ikonu kao na slici pored. Takođe, pored kartice će se pojaviti oznaka m-kartica, a odabirom ove opcije će biti prikazano da je kartica postavljena kao primarna kartica za sva buduća plaćanja.

 

Vaša m-kartica je spremna za plaćanje mobilnim telefonom! Možete se odjaviti iz m-bank aplikacije i plaćati mobilnim telefonom. Za plaćanje mobilnim telefonom na POS uređaju prodajnog mjesta, dovoljno je da uključite i otključate ekran svog mobilnog telefona te na zahtjev prodavaca prislonite poleđinu svog mobilnog telefona ekranu POS uređaja.

Prijava u m-bank aplikaciju prilikom plaćanja nije potrebna!

        

 

 

Za više informacija pozovite besplatan info telefon 080 051 051 ili nam pišite na mbank.ubb@unicreditgroup.ba

Za pozive iz inostranstva 387 51 246 601

Korisničko uputstvo m-bank i m-kartica

Preuzmite korisničko uputstvo za m-bank aplikaciju mobilnog bankarstva, kao i za m-karticu, beskontaktno plaćanje mobilnim telefonom.

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA M-BANK APLIKACIJU. PDF 2 MB PREUZMITE
KORISNIČKO UPUTSTVO ZA M-KARTICU PDF 2 MB PREUZMITE
KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PREGLED I UPRAVLJANJE SIGURNOSNIM LIMITIMA PDF 5 MB PREUZMITE
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo