Podrška djetinjstvu

 

S ciljem da podrži projekte posvećene edukaciji djece i mladih, kao i unaprjeđenju njihovog života, UniCredit Fondacija i UniCredit Bank Banja Luka raspisuju konkurs pod nazivom „Podrška djetinjstvu“.

UniCredit Fondacija će, posredstvom UniCredit Bank Banja Luka, izdvojiti ukupan doprinos u iznosu od 20.000 EUR za najviše tri (3) projekta koja u Bosni i Hercegovini provode neprofitne organizacije.

 

Za bespovratna sredstva mogu da se prijave:

  • neprofitne organizacije osnovane najkasnije do 31. decembra 2019. godine
  • projekti usmjereni na pružanje podrške djeci i adolescentima do navršene 18. godine
  • organizacije iz entiteta gdje se nalazi sjedište Banke

 

Zainteresovane neprofitne organizacije mogu da podnesu samo jedan projekat za dodjelu bespovratnih sredstava.

 

Rok za podnošenje prijave je: 04.02.2022. godine

Projekti zaprimljeni poslije navedenog datuma neće biti razmatrani.

 

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom na adresu:

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Marije Bursać 7

78 000 Banja Luka

 

Neophodno je prijavu spakovati u zatvorenu kovertu sa naznakom “Podrška djetinjstvu”, te na koverti naznačiti:

  • Puno naziv organizacije i adresu podnosioca prijave
  • Naziv projekta
  • Tekst „Ne otvarati“.

 

Svi koji su zainteresovani za prijavu projekata, obrasce mogu preuzeti u nastavku:

Prijavni formular

Lična izjava neprofitne organizacije

Izjava o borbi protiv korupcije

 

Sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na Konkurs možete postaviti putem elektronske pošte na press-bl@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo