Neka i ovog ljeta vaše putovanje bude bezbrižno i sigurno, a imovina osigurana kroz nove vrste osiguranja

UniCredit Bank a.d. Banja Luka u saradnji sa osiguravajućim društvom Wiener osiguranje VIG a.d. Banja Luka u svoju ponudu uvrstila je nove vrste osiguranja za sve klijente, sa posebnom pogodnosti ugovaranja polisa u svim filijalama Banke. 

 

  • PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
  • Pristupna dob - Do 75 godina za invididualne i porodične polise osiguranja, odnosno do 85 godine za grupne polise osiguranja.
  • Dinamika uplate: Premija osiguranja se plaća u trenutku ugovaranja osiguranja.
  • Trajanje osiguranja: Od 1 dana do najviše 365 dana za sva individualna,porodična i grupna osiguranja.

 

  • Informativni obračun

U zavisnosti od toga da li putujete poslovno ili privatno, sami, sa porodicom ili u grupi, te u zavisnosti od visine sume osiguranja, naknada za polisu putnog zdravstvenog osiguranja se razlikuje. Na informativnim primjerima u nastavku možete pogledati cijenu sedmodnevnog putovanja za jednu osobu i četveročlanu porodicu.

OSIGURANJE IMOVINE

„Siguran dom“ vam omogućava da svoj dom zaštitite od različitih rizika svakodnevice kao što su požar, krađa ili  oluja. Ugovaranjem ove polise u okviru paketa uključene su i Wiener kućne asistencije.

 

 

Osiguranje važi za:

Stanove i kuće na novonabavnu vrijednost;

Stvari domaćinstva na novonabavnu vrijednost;

Pomoćne objekte (garaže, bazene, ograde i sl.)

 

Wiener kućna asistencija omogućava organizaciju pomoći u hitnim slučajevima, te popravak i otklanjanje kvara koji je nastao u stanu ili kući.

 

  • Hitnim slučajevima smatraju se iznenadni i neočekivani događaji koji, ukoliko se ne spriječe, mogu uzrokovati daljnje oštećenje nekretnine, ugroziti zdravlje ili sigurnost stanara ili uzrokovati neadekvatan boravak zbog nastale štete.
  • Ovdje spadaju usluge vodoinstalatera, električara, bravara, stolara i staklara, 24 sata na dan 365 dana na području cijele teritorije Bosne i Hercegovine. Po nastanku hitnog slučaja potrebno je pozvati kontaktni centar na besplatni broj 0800 80046 koji u najkraćem roku šalje na teren majstora koji otklanja kvar.

 

 

Sve dodatne informacije o načinu ugovaranja navedenih vrsta osiguranja i pokrivenim rizicima možete dobiti putem besplatnog kontakt centra 080 051 051, na email adresu: recitenam@unicreditgroup.ba ili lično, u Vama najbližim filijalama Banke, kod ličnih bankara.

 

Informacije o navedenim uslugama možete dobiti direktno unutar poslovnica Wiener osiguravajuće kuće, e-mail: direkcija@wiener.ba tel: +387 51/ 931-110 fax: +387 51/ 219-400. 

 

OSIGURANJE
NOVO U PONUDI
  • Jednostavno i lako, ugovorite program osiguranja

  • Informacije možete dobiti putem besplatnog call centra 080 051 051

  • kod ličnih bankara, u Vama najbližoj filijali UniCredit Bank ad Banja Luka

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo