Krediti za projekte energetske efikasnosti u domaćinstvima


Jedinstven kreditni proizvodi na tržištu uz bespovratnu keš uplatu na Vaš tekući račun kao podsticaj za realizovani projekat.

Ugradite nove prozore, termalnu fasadu, krov ili realizujte drugi projekat energetske efikasnosti u domaćinstvu i ostvarite pravo na podsticajni bonus – jednokratni iznos bespovratnih sredstava koji vam se odobrava!

Podatke o visokokvalitetnim kućanskim uređajima i materijalima koji ispunjavaju standarde koje je EBRD postavio za ovu kreditnu liniju u Bosni i Hercegovini možete pronaći na Tehnološkom selektoru

Pogodnosti po implementaciji projekta:

• Podsticajni bespovratni bonus za ulaganja u rasponu od 15% do 20% od iznosa investicije ili iznosa kredita!

• Ušteda u potrošnji energije

• Smanjenje emisije štetnih gasova


Krediti za projekte energetske efikasnosti u domaćinstvima  

 

 

Maksimalan iznos u KM Rok otplate do Iznos kredita u KM Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa*
50 000 3 godine 10 000
30 000
50 000
5,60% primjenljiva
5,40% promjenljiva
5,20% promjeljiva 
9,56% primjenljiva
8,95% promjenljiva
8,65% promjeljiva 
5 godina 10 000
30 000
50 000
5,40% promjenljiva
5,20% promjenljiva
5,00% promjenljiva
8,08% promjenljiva
7,51% promjenljiva
7,21% promjenljiva
7 godina 10 000
30 000
50 000
5,20% promjenljiva
5,00% promjenljiva
4,80% promjenljiva
7,31% promjenljiva
6,76% promjenljiva
6,47% promjenljiva

 

 

Primjeri zaokruženih anuiteta, po promjenljivoj kamatnoj stopi

 

 

Iznos/godina 3 5 7
5 000 151 95 71
10 000 302 191 143
20 000 604 380 283
30 000 906 570 425
50 000 1505 946 704

 

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

5.000

150

94

72

54

10.000

300

189

144

108

20.000

599

377

287

217

30.000

899

566

431

325

Ukupni troškovi koji padaju na teret klijenta a ulaze u izračun EKS za maksimalan iznos 50 000 i na rok otplate 7 godina iznose 11 420,81 KM

 

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.          

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo