BESPOVRATNI KEŠ BONUS ZA KUPOVINU ENERGETSKI EFIKASNOG PROIZVODA

Jedinstven kreditni proizvodi na tržištu uz bespovratnu keš uplatu na Vaš tekući račun kao podsticaj za realizovani projekat.

Ugradite nove prozore, termalnu fasadu, krov ili realizujte drugi projekat energetske efikasnosti u domaćinstvu i ostvarite pravo na podsticajni bonus – jednokratni iznos bespovratnih sredstava koji vam se odobrava!

Podatke o visokokvalitetnim kućanskim uređajima i materijalima koji ispunjavaju standarde koje je EBRD postavio za ovu kreditnu liniju u Bosni i Hercegovini možete pronaći na Tehnološkom selektoru

 

Pogodnosti po implementaciji projekta:

• Podsticajni bespovratni bonus za ulaganja u rasponu od 15% do 20% od iznosa investicije ili iznosa kredita!

• Ušteda u potrošnji energije

• Smanjenje emisije štetnih gasova

Više informacija i detalja o ovoj ponudi pogledajte OVDJE.

 

Više informacija i detalja o namjenama i troškovima instalacije pogledajte OVDJE.

 

Krediti za projekte energetske efikasnosti u domaćinstvima  

 

Maksimalan iznos (KM)

Rok otplate do

Iznos kredita (KM)

Kamatna stopa (godišnja)

Efektivna kamatna stopa*

50 000

3 godine

10 000
30 000
50 000

5,60% promjenljiva ili 6,20% fiksna
5,40% promjenljiva ili 6,00% fiksna

5,20% promjenljiva ili 5,80% fiksna

8,78% promjenljiva ili 10,24% fiksna
8,17% promjenljiva ili 9,62% fiksna
7,87% promjenljiva ili 9,32% fiksna

5 godina

10 000
30 000
50 000

5,40% promjenljiva ili 6,60% fiksna
5,20% promjenljiva ili 6,40% fiksna
5,00% promjenljiva ili 6,20% fiksna

7,60% promjenljiva ili 9,41% fiksna
7,03% promjenljiva ili 8,83% fiksna
6,75% promjenljiva ili 8,54% fiksna

7 godina

10 000
30 000
50 000

5,20% promjenljiva ili 6,40% fiksna
5,00% promjenljiva ili 6,20% fiksna
4,80% promjenljiva ili 6,00% fiksna

6,96% promjenljiva ili 8,63% fiksna
6,42% promjenljiva ili 8,08% fiksna
6,13% promjenljiva ili 7,79% fiksna

10 godina

10 000
30 000
50 000

5,20% promjenljiva ili 6,40% fiksna
5,00% promjenljiva ili 6,20% fiksna
4,80% promjenljiva ili 6,00% fiksna

6,64% promjenljiva ili 8,18% fiksna
6,11% promjenljiva ili 7,66% fiksna
5,83% promjenljiva ili 7,38% fiksna

 

Naknada za obradu 0%

Primjeri zaokruženih anuiteta, po promjenljivoj kamatnoj stopi

Iznos/godina 3 5 7 10
5 000 151 95 71 54
10 000 302 191 143 108
20 000 604 380 283 213
30 000 906 570 425 320
50 000 1505 946 704 529

 

Ukupni troškovi koji padaju na teret klijenta a ulaze u izračun EKS za maksimalan iznos 50 000 i na rok otplate 10 godina iznose 15 815,20 KM.

 

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.       

INVESTIRAJTE U PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA RATE BEZ KAMATA I NAKNADA!

 

Ugradite nove prozore, instalirajte peć ili kotao na biomasu, bojlere na plin ili sl. i ostvarite podsticajni bonus – jednokratni iznos bespovratnih sredstava na Vaš račun!

 

Za pogodnost mogu aplicirati svi korisnici UniCredit kreditnih kartica koji obave kupovinu energetski efikasnog proizvoda na rate te ispune sve potrebne uslove za ostvarivanje bespovratnog keš bonusa.

 

Po ispunjavanju svih uslova možete ostvariti keš bonus:

 

  1. u visini od 15% od iznosa investicije ili transakcije ako se radi o implementaciji jedne energetski efikasne kategorije u pojedinačnom stambenom objektu
  2. u visini od 20% od iznosa investicije ili transakcije ako se radi o implementaciji dvije različite kategorije prihvatljivosti

 

Uz sve to:

 

  • štedite energiju i novac
  • smanjujete emisiju štetnih gasova
  • povećavate vrijednost nekretnine

SMJERNICE ZA KUPOVINU

*Certifikat o prihvatljivosti za odobrene tehnologije se može preuzeti sa GEFF-ove web stranice: http://technology-ba.ebrdgeff.com/bih_bos/ ili uz pomoć ličnih bankara u najbližoj filijali UniCredit Bank a.d. Banja Luka. 

Osim cijene proizvoda, u osnovicu za obračun podsticajnog bonusa ulazi i trošak instalacije (dodatni materijal i trošak izvođenja radova). Maksimalni trošak instalacije zavisi o cijeni proizvoda, a iskazan je kroz postotak u tabeli ispod:

 

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo