Posebna ponuda kredita

Kupujete ili adaptirate stambeni prostor? Refinansirate stambeni kredit u drugoj banci?

Bez naknade za obradu kredita.

Fiksna kamatna stopa za kredite s rokom otplate do 15 godina.

Maksimalan iznos u KM Rok otplate Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa*
Zavisno od klijentove kreditne sposobnosti 10 god. 2,99% promjenjiva ili 3,99% fiksna 3,17% ili 4,17%
15 god. 3,49% promjenjiva ili 4,49% fiksna 3,62% ili 4,62%
30 god. 3,99% promjenjiva 4,07%
  • BEZ NAKNADE za obradu kredita

Primjer zaokruženih anuiteta po promjenjivoj kamatnoj stopi u KM 2,99% 3,49% 3,99%
Iznos/godina 10 15 30
80 000 774 573 383
100 000 967 716 479
120 000 1160 859 575
150 000 1449 1073 717
200 000 1932 1431 955

Trebate li gotovinu ili želite refinansirati postojeća zaduženja? Odaberite kredit koji najbolje odgovara Vašim potrebama.

Maksimalan iznos u KM Rok otplate Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa *
50 000 1 god. 4,39% promjenjiva ili 3,99% fiksna 12,01% ili 11,60%
3 god. 4,39% promjenjiva ili 4,99% fiksna 7,17% ili 7,78%
5 god. 4,79% promjenjiva ili 5,99% fiksna 6,55% ili 7,77%
10 god. 4,79% promjenjiva ili 5,99% fiksna 5,77% ili 6,99%

  • Naknada za obradu: 0,5%, najmanje 50 KM

Primjer zaokruženih anuiteta po promjenjivoj kamatnoj stopi u KM 4,39% 4,79% 4,79%
Iznos/godina 3 5 10
10 000 299 190 107
20 000 596 377 212
30 000 893 565 317
40 000 1 190 753 422
50 000 1 487 941 525

Ukoliko Vam je potreban veći iznos novca bez definisane namjene na duže rokove, tu je i odlična ponuda gotovinskih hipotekarnih kredita.
Maksimalan iznos u KM Rok otplate Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa*
Zavisno od kreditne sposobnosti 10 god. 3,99% promjenjiva ili 4,99% fiksna 4,63% ili 5,70%
20 god. 4,49% promjenjiva 4,91%
  • Naknada za obradu: 0,5%, najmanje 50 KM

Primjer zaokruženih anuiteta po promjenjivoj kamatnoj stopi u KM 3,99% 3,99% 4,49%
iznos/godina 5 10 20
50 000 923 509 318
70 000 1 292 712 445
100 000 1 845 1 017 634
130 000 2 399 1 321 824

Kredit za finansiranje energetske efikasnosti

BESPOVRATNI BONUS OD 15 - 20 %

Dugoročno štedite energiju i novac!

Ugradite nove prozore, termalnu fasadu, krov, peć na biomasu ili realizujte neki drugi projekat energetske efikasnosti u domaćinstvu i ostvarite pravo na podsticaj u vidu bespovratnog bonusa od 15% do 20% od iznosa investicije ili iznosa kredita. Više saznajte ovdje!

Kamatne stope i iznosi anuiteta

Visa Classic Charge

BEZ NAKNADE ZA ČLANARINU ZA PRVU GODINU UZ NENAMJENSKE KREDITE

Kartica za kupovinu na rate!

Kreditna kartica koja pruža maksimalnu fleksibilnost kroz set pogodnosti za plaćanje i kreditiranje.

Pogodnosti kartice

Za više informacija, pozovite putem besplatne telefonske linije 080 051 051, pišite na email adresu:  recitenam@unicreditgroup.ba ili nas posjetite u Vama najbližoj filijali.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izračun EKS-a ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.   

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo