PODRŠKA DJETINJSTVU

 

Sa ciljem da podrži projekte posvećene pružanju pomoći djeci i unaprijeđenju njihovog života, UniCredit Fondacija i UniCredit Bank a.d. Banja Luka raspisuju konkurs pod nazivom „Podrška djetinjstvu“.

 

 

UniCredit Fondacija će, posredstvom UniCredit Bank a.d. Banja Luka, izdvojiti ukupan doprinos u iznosu od 15.000 EUR za najviše tri (3) projekta.

 

Za bespovratna sredstva mogu da se prijave:

 

1. neprofitne organizacije osnovane najkasnije do 31. decembra 2018. godine

2. projekti usmjereni na pružanje podrške djeci i adolescentima do navršene 18. godine

3. organizacije iz entiteta gdje se nalazi sjedište Banke.

 

Zainteresovane neprofitne organizacije mogu da podnesu samo jedan projekat za dodjelu bespovratnih sredstava.

 

Rok za podnošenje prijave je: 29.01.2021. godine. Projekti zaprimljeni poslije navedenog datuma neće biti razmatrani.

 

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom na adresu:

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Marije Bursać 7 

78 000 Banja Luka

 

Neophodno je prijavu spakovati u jednu zatvorenu kovertu sa naznakom “Podrška djetinjstvu”. Na koverti je neophodno naznačiti:

• Puno ime i adresu podnosioca prijave

• Naziv projekta

• Tekst „Ne otvarati“.

 

Svi koji su zainteresovani za prijavu projekata, obrazac mogu preuzeti u nastavku:

 

Prijavni obrazac

 

Sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na Konkurs možete postaviti putem elektronske pošte na press-bl@unicreditgroup.ba

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo