EIB kreditna linija

Kreditna linija Evropske Investicione Banke Više saznajte ovdje

IRB kreditna linija

Kreditne linije Investiciono Razvojne Banke Republike Srpske. Više saznajte ovdje

GGF kreditna linija

Kreditna linija za energetsku uštedu. Više saznajte ovdje

EBRD kreditna linija - Žene u biznisu

UniCredit Bank Banja Luka i Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenuli su program "Žene u biznisu" koji osim finansijske pruža i savjetodavnu podršku. Kreditna linija je namijenjena malim i srednjim preduzećima u kojima je žena na upravljačkoj funkciji. Više saznajte ovdje

Spinning wheel animation

Loading