Elektronsko bankarstvo

Usluga elektronskog bankarstva UniCredit Bank Banja Luka (E-Banka UBB), dostupna je svim pravnim licima koja imaju račun u Banci. Servis elektronskog bankarstva koji pruža UniCredit Bank Banja Luka, prati tekuća tehničko-tehnološka dostignuća u ovoj oblasti u svijetu.

Šta je e-banka?

Pod pojmom elektronske banke podrazumijeva se mogućnost da korisnik ima na raspolaganju usluge banke, neposredno sa svog radnog mjesta ili od kuće, bez direktne pomoći službenika Banke.

Šta pruža e-banka?

Elektronska banka omogućava korisniku pravnom licu:

 • obavljanje unutrašnjeg platnog prometa 
 • obavljanje inostranog platnog prometa 
 • uvid u stanje računa 
 • pregled prometa po računu 
 • primanje izvoda 
 • dodjele različitih ovlaštenja za rad po računima 
 • razmjena elektronskih poruka (elektronski zahtjevi za žalbe i upite) 
 • korištenje elektronskog bankarstva na engleskom jeziku
Zašto e-banka UniCredit Bank Banja Luka?

Maksimalna sigurnost

Servisi elektronskog bankarstva UniCredit Bank Banja Luka su maksimalno zaštićeni. Neovlašten pristup nije moguć jer se kao zaštita koriste savremeni metodi šifriranja, digitalnih potpisa i digitalnih certifikata. Pri tom se koriste pametne kartice koje nose PKI certifikat vlasnika kartice i koje u svom čipu obavljaju digitalni potpis podataka. Najviši stepen zaštite sa pametnom karticom i elektronskim potpisom, onemogućava zloupotrebu.

Ušteda vremena

Korisnik ima pristup svojim računima bez vremenskog ograničenja i uz slobodan raspored aktivnosti. Smanjuje se potreba dolaska u Banku radi obavljanja usluge, što povećava efikasnost rada.

Smanjenje troškova

Provizije na transakcije koje se izvode putem elektronske banke UniCredit Bank Banja Luka su i do 50 % jeftinije od standardnih.

Šta je potrebno za uključenje u e-banku?

Pored jednostavne procedure za prijavu i upoznavanja sa opštim pravilima rada E-Banke UBB, potrebno je posjedovati i:

 • Odgovarajući personalni računar, na kome je instaliran Windows 2000, XP,Vista,7 i 8
 • Standardnu vezu ka Internetu ili modem za pozivni pristup servisu u slučaju povezivanja preko pozivnih linija E-Banke,
 • Čitač pametnih kartica i pametnu karticu ili UsbKey koje isporučuje Banka.

Banka obezbjeđuje i instalira programski i zaštitni paket, te obezbjeđuje obuku korisnika.

Blokada usluge

U slučaju gubitka, krađe, sumnje na zloupotrebu, ili zloupotrebu sredstava za identifikaciju i ovjeru, sertifikata pohranjenih na sredstvima za identifikaciju i ovjeru ili personalizovanih sigurnosnih obilježja, saznanja ili sumnju da je neovlaštena osoba saznala personalizovana sigurnosna obilježja, te saznanje ili sumnju da je neovlaštena osoba imala pristup ugovorenom direktnom kanalu, pozovite vašeg RM-a ili direktno na broj +387 51 246 610, te blokirajte uslugu.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo