Platni promet

Poslovanje može biti bolje, brže i jednostavnije.

 

Sva plaćanja unutar granica Bosne i Hercegovine, najbrže i najjednostavnije ćete učiniti ukoliko posjetite najbližu poslovnu jedinicu UniCredit Bank  Banja Luka ili ako koristite usluge elektronskog bankarstva.


Zašto izabrati UniCredit Bank Banja Luka?  

Visoko obučeni i iskusni kadrovi, primjena savremene kompjuterske i telekomunikacijske tehnologije, široko rasprostranjena mreža banaka, garancija su brzog, efikasnog i kvalitetnog servisa koji UniCredit Bank Banja Luka  pruža svim svojim klijentima u domenu unutrašnjeg platnog prometa.

 

Otvaranje transakcijskog računa je besplatno i klijentima je omogućeno:        

 • Efikasan i brz prijem i izvršenje naloga za plaćanje;   
 • Maksimalna sigurnost i bezbjednost podataka o poslovanju;    
 • Stručna pomoć i podrška prilikom obavljanja platnog prometa;    
 • Druge usluge u skladu sa propisima i posebnim ugovorima sa klijentom. 

 

Realizujemo Vaše naloge u toku istog bankarskog dana i to:     

 • sve interne naloge      
 • hitne međubankarske naloge i naloge preko 10.000,00 KM primljene do 15:00 časova    
 • međubankarske naloge do 10.000,00 KM primljene do 13:30 časova 

 

Za detaljnije informacije iz oblasti unutrašnjeg platnog prometa posjetite ili kontaktirajte najbližu filijalu UniCredit Bank Banja Luka.

UniCredit Bank Banja Luka iz svog asortimana proizvoda koji ima u ponudi za platni promet s inostranstvom, izdvaja sljedeće: 

Devizne doznake prema inostranstvu (NOSTRO doznake)

Za plaćanje deviznom doznakom prema inostranstvu (NOSTRO doznakom) pravno lice mora predati Banci:     

 • Nalog za plaćanje prema inostranstvu (1450 ), koji je uredno popunjen i potpisan od strane ovlaštenih lica    
 • Račun, predračun ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje    
 • Na svom računu, klijent mora obezbijediti sredstva za pokriće doznake i naknade Banci.    

Plaćanje se izvršava isti radni dan po prijemu naloga sa valutom 48 sati, valutom 24 sata ili valutom isti dan. 

Devizne doznake iz inostranstva (LORO doznake)

Doznake iz inostranstva u korist naših klijenata (LORO doznake) Banka izvršava prema datumu valute prijema istih.  Doznake iz inostranstva moraju imati potpune podatke o korisniku sredstava i S.W.I.F.T. adresu UniCredit Bank a.d. Banja Luka - BLBABA22. 

Rad sa ino čekovima

Banka vrši prijem i slanje ino čekova na naplatu kao i otkup putničkih čekova na svim šalterima UniCredit Bank a.d. Banja Luka. 

Lista korespodentskih banaka 

Instrukcije

 

 

 

Moderno poslovanje podrazumijeva fleksibilno radno vrijeme

24 časovna zona je svojim neprekidnim radnim vremenom i uslugama prilagođena potrebama savremenog čovjeka.

Usluge uplatno - isplatnog bankomata i dnevno - noćnog trezora u 24 časovnoj zoni na lokaciji u Ul. Marije Bursać 7 su dostupne sedam dana u nedelji i 24 časa dnevno.

Pored podizanja novca na bankomatu i ostvarivanja uvida u stanje na računu ovde možete:

 • Izvršiti polog gotovine na račun korištenjem uplatno-isplatnog bankomata
 • Izvršiti polog gotovine - dnevnog pazara na račun korištenjem dnevno-noćnog trezora za pravna lica


Uplatno - isplatni bankomat

Foto (“uplatno isplatni bankomat; desno poravnanje)
Uplatno - isplatni bankomat koji se nalazi u sklopu 24 časovne zone pored isplata omogućava i uplate gotovine gdje je iznos uplaćenih sredstava raspoloživ fizičkim i pravnim licima na računu vezanom za VISA Electron ili VISA Business karticu praktično odmah po završetku transakcije.

 

Kako se koristi uplatno-isplatni bankomat?

 • Nakon ubacivanja kartice i unosa PIN-a potrebno je odabrati transakciju uplata gotovine.
 • Novčanice u snopu je potrebno staviti u otvor na bankomatu koji će se prethodno otvoriti,
 • Nakon što uređaj provjeri i izbroji novčanice na ekranu se pojavljuje utvrđen iznos pologa,
 • Ako ste saglasni sa iznosom odaberite opciju nastavi,
 • Vaš račun je odobren za potvrđeni iznos u roku od nekoliko minuta.

Bankomat prihvata novčanice u apoenima od 10, 20, 50, 100 i 200 KM koje mogu biti proizvoljno poredane u snopu prilikom polaganja u bankomat.

Po jednoj uplati se može položiti maksimalno 50 novčanica, a dnevni limit za fizička lica je 2000 KM.

Način korištenja uplatno – isplatnog bankomata za isplate isti je uobičajenom korištenju isplatnih bankomata.

Dnevno -  noćni trezor (DNT)

Dnevno – noćni trezor (DNT) je samouslužni uređaj koji se koristi za polaganje gotovine - dnevnog pazara u domaćoj valuti radi daljnje obrade i knjiženja na odgovarajući način i čini vam uslugu polaganja gotovine dostupnom i izvan radnog vremena filijala.

 

Kako koristiti DNT?

Rukovanje DNT-om je izuzetno jednostavno i što je najvažnije sigurno.
Da bi Vaš novac bio evidentiran na transakcionom računu otvorenom u našoj Banci dovoljna su samo četiri koraka:

 • Zapakujte gotovinu zajedno sa uplatnim nalogom i specifikacijom gotovog novca u sigurnosnu PVC vrećicu za DNT,
 • Provjerite da li je DNT spreman za rad,
 • Očitajte bar kod sa vrećice na bar kod čitaču DNT-a,
 • Ubacite sigurnosnu PVC vrećicu u za to predviđen otvor na DNT-u.

 

Kako postati korisnik DNT-a?

Da bi ste postali korisnik DNT-a dovoljno je da dostavite Zahtjev za korištenje dnevno-noćnog trezora nadležnom vođi poslovnog odnosa koji će pokrenuti proceduru za omogućavanje korištenja ovog uređaja.

Spinning wheel animation

Loading