Opšti uslovi poslovanja

U primjeni su sljedeći uslovi poslovanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka sa fizičkim i pravnim licima:

 

 

Opšti uslovi poslovanja za fizička lica

Opšti uslovi poslovanja za pravna lica

Posebni uslovi garantnog i akreditivnog poslovanja

Opšti uslovi korištenja direktnih kanala

 

 

 

 

 

 

Spinning wheel animation

Loading