Akcija nenamjenskih i stambenih kredita

Kamata 3,99% ista za sve rokove otplate stambenog kredita, EKS 4,22%

STAMBENI KREDITI za sve koji kupuju stan ili kuću, kamata 3,99% ista za sve rokove otplate, EKS 4,22%*

 • Rok otplate do 30 godina
 • Maksimalan iznos neograničen
 • 10% nenamjensko korištenje sredstava

PRIMJERI ANUITETA:

Promjenljiva kamatna stopa 3,99% 3,99% 3,99% 3,99%
Iznos 5 godina 10 godina 15 godina 30 godina
80.000 KM 1 477 814 595 386
100.000 KM 1 846 1 017 744 482
120.000 KM 2 215 1 220 892 578
150.000 KM 2 768 1 524 1 115 722
200.000 KM 3 689 2 031 1 486 962

NENAMJENSKI KREDIT je jednostavno i brzo rješenje za sve kojima je potrebna gotovina i nenamjensko korištenje sredstava.

 • Fiksna ili promjenljiva kamatna stopa tokom cijelog perioda otplate
 • Rok otplate do 10 godina
 • Maksimalan iznos do 50.000 KM

PRIMJERI ANUITETA:

Promjenljiva kamatna stopa 4,39% 4,39% 5,39% 5,39%
Iznos 3 godina 5 godina 7 godina 10 godina
10.000 KM 299 188 148 113
20.000 KM 597 374 289 219
30.000 KM 894 561 432 327
40.000 KM 1 191 747 576 435
50.000 KM 1 488 933 720 544

NENAMJENSKI KREDIT SA HIPOTEKOM
 • Kamatna stopa promjenljiva, tokom cijelog perioda otplate
 • Rok otplate do 15 godina

PRIMJERI ANUITETA:

Promjenjiva kamatna stopa 4,99% 4,99% 4,99%
iznos/mjeseci 60 120 180
50 000 947 534 399
100 000 1 892 1 066 796
150 000 2 837 1 598 1 193
200 000 3 782 2 129 1 590
300 000 5 672 3 193 2 384

PENZIONERSKI KREDIT dostupan je svim penzionerima klijentima Banke.

 • Do 20 000 KM
 • Do 10 godina
 • Do 75 godina starosti
 • Uz polisu osiguranja


PRIMJERI ANUITETA:

Promjenjiva kamatna stopa 6,99% 6,99% 7,99% 8,09%
iznos/mjeseci 36 60 84 120
3 000 95 61 49 39
5 000 156 101 80 63
10 000 311 200 158 124
15 000 466 299 236 186
20 000 620 399 315 247

Novo u punudi!

Modula paket omogućava Vam kreiranje vlastitog paketa, što znači da sami birate usluge koje ćete imati, te plaćate isključivo cijenu proizvoda i usluga koje ste odabrali.

Osnovni proizvodi paketa su:

 • m-bank usluga
 • tekući račun i
 • debit MasterCard 


Za studente osnovni paket proizvoda je bez naknada.Visa Charge

VISA Classic Charge - bez naknade za članarinu u periodu trajanja akcije.

Kartica Visa Classic Charge vam omogućava:

 • VISA 36 gotovinski kredit – u 5 min. u bilo kojoj filijali UniCredit Bank Banja Luka, bez dodatne dokumentacije i dodatnog obezbjeđenja
 • Odgođeno plaćanje do 50 dana bez kamate – kupovina robe i usluga na svim prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu sa istaknutom oznakom VISA
 • Kupovina do 24 rate bez kamata i naknada kod odabranih trgovaca na preko 5 000 prodajnih mjesta u BIH

Za više informacija o ovoj kreditnoj ponudi pozovite besplatan telefon 080 051 051 ili se obratite porodičnom bankaru u najbližoj filijali.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, ukljucujuci redovnu i interkalarnu kamatu obracunatu na maksimalan prikazani iznos kredita i maksimalan rok otplate, za klijente koji posjeduju tekuci racun i Paket racuna u UniCredit Bank a.d Banja Luka, s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS na podrucju RS, pored naknade za obradu kredita i polise za troškove osiguranja ulaze još i troškovi instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnostI o zapljeni stalnih novcanih primanja, troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Banka zadržava pravo individualne procjene mogucnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.

Mobile Phones
M-bank

aplikacija mobilnog bankarstva!

ili
Spinning wheel animation

Loading