Kupujete stan ili kuću? Gradite, uređujete ili adaptirate stambeni prostor? 

Refinansirate stambeni kredit u drugoj banci? Ne propustite jedinstvenu priliku!Promjenjiva kamatna stopa 3,49% 3,49% 3,99% 3,99%
iznos/mjeseci 5 10 15 30
80 000 1 459 794 596 386
100 000 1 823 993 744 482
120 000 2 187 1 191 892 578
150 000 2 733 1 488 1 115 722
200 000 3 643 1 983 1 486

962

·         Bez naknade za obradu kredita.

Trebate li gotovinu ili želite refinansirati postojeća zaduženja?  Odaberite kredit koji najbolje odgovara Vašim potrebama.

Gotovinski kredit (nenamjenski i zamjenski)  

Promjenjiva kamatna stopa 4,39% 4,39% 5,39% 5,39%
iznos/mjeseci 36 60 84 120
10 000 299 188 145 110
20 000 596 374 289 219
30 000 894 561 432 327
40 000 1 191 747 576 435
50 000 1 488 933 720 544

Gotovinski hipotekarni kredit

Promjenjiva kamatna stopa 3,99% 3,99% 4,49%
iznos/mjeseci 60 120 180
50 000 923 509 386
70 000 1 292 712 539
100 000 1 845 1 017 770
130 000 2 399 1 321 1 000

·         Bez naknade za obradu kredita.

Za više informacija o kreditnoj ponudi pozovite besplatan telefon 080 051 051 ili se obratite ličnom bankaru u najbližoj filijali.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, ukljucujuci redovnu i interkalarnu kamatu obracunatu na maksimalan prikazani iznos kredita i maksimalan rok otplate, za klijente koji posjeduju tekuci racun i Paket racuna u UniCredit Bank a.d Banja Luka, s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS na podrucju RS, pored naknade za obradu kredita i polise za troškove osiguranja ulaze još i troškovi instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnostI o zapljeni stalnih novcanih primanja, troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Banka zadržava pravo individualne procjene mogucnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.

Mobile Phones
M-bank

aplikacija mobilnog bankarstva!

ili
Spinning wheel animation

Loading