AKCIJA KREDITA

Kupujete ili adaptirate stambeni prostor? Refinansirate stambeni kredit u drugoj banci? Odaberite kredit koji najbolje odgovara Vašim potrebama.

Maksimalan iznos u KM Rok otplate Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa *
Zavisno od kreditne sposobnosti 10 god. 3,49% promjenjiva ili 4,49% fiksna 3,95% ili 5,01%
30 god. 3,99% promjenjiva 4,28%
  • BEZ NAKNADE za obradu kredita.

Primjer zaokruženih anuiteta popromjenjivoj kamatnoj stopi u KM 5 godina 10 godina 15 godina 30 godina
80 000 1 459 794 596 386
100 000 1 823 993 744 482
120 000 2 187 1 191 892 578
150 000 2 733 1 488 1 115 722
200 000 3 643 1 983 1 486

962

Trebate li gotovinu ili želite refinansirati postojeća zaduženja? Odaberite kredit koji najbolje odgovara Vašim potrebama.

Maksimalan iznos u KM Rok otplate Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa*
50 000 3 god. 4,39% promjenjiva ili 4,99% fiksna 7,50%  ili 8,16%
5 god. 4,39% promjenjiva ili 4,99% fiksna 6,39% ili 7,04%
7 god. 5,39% promjenjiva ili 5,99% fiksna 7,00% ili 7,66%
10 god. 5,39% promjenjiva ili 5,99% fiksna 6,63% ili 7,29%
  • Naknada za obradu: 0,5%, najmanje 50 KM.

Primjer zaokruženih anuiteta popromjenljivoj kamatnoj stopi u KM 3 godina 5 godina 7 godina10 godina 10 godina
10 000 299 188 145 110
20 000 596 374 289 219
30 000 894 561 432 327
40 000 1 191 747 576 435
50 000 1 488 933 720

544

Ukoliko Vam je potreban veći iznos novca bez definisane namjene na duže rokove, tu je i odlična ponuda gotovinskih hipotekarnih kredita.

Maksimalan iznos u KM Rok otplate Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa *
Zavisno od kreditne sposobnosti 10 god. 3,99% promjenjiva ili 4,99% fiksna 4,63% ili 5,70%
20 god. 4,49% promjenjiva 4,91%
  • Naknada za obradu: 0,5%, najmanje 50 KM.

Primjer zaokruženih anuiteta popromjenjivoj kamatnoj stopi u KMuženih 5 godina% 10 godina% 15 godina% 20 godina%
50 000 923 509 386 320
70 000 1 292 712 539 447
100 000 1 845 1 017 770 638
130 000 2 399 1 321 1 000 828

Kredit za finansiranje energetske efikasnosti

BESPOVRATNI BONUS OD 15 - 20 %

Dugoročno štedite energiju i novac!

Ugradite nove prozore, termalnu fasadu, krov, peć na biomasu ili realizujte neki drugi projekat energetske efikasnosti u domaćinstvu i ostvarite pravo na podsticaj u vidu bespovratnog bonusa od 15% do 20% od iznosa investicije ili iznosa kredita. Više saznajte ovdje!

Kamatne stope i iznosi anuiteta

Maksimalan iznos u KM Rok otplate Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa*
50 000 5 god. 4,99% promjenjiva 7,04%
10 god. 5,49% promjenjiva 6,74%
  • Naknada za obradu: 0,5%, najmanje 50 KM.
Primjer zaokruženih anuiteta po promjenjivoj kamatnoj stopi u KM  3 godine 5 godina 7 godina 10 godina 
5 000 152 96 74 58
10 000 302 191 146 111
20 000 603 380 290 220
30 000 902 569 434 329
50 000 1 502 947 722 546

Za više informacija, pozovite putem besplatne telefonske linije 080 051 051, pišite na email adresu:  recitenam@unicreditgroup.ba ili nas posjetite u Vama najbližoj filijali.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izračun EKS-a ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.   

Spinning wheel animation

Loading