AKCIJA KREDITA

Odaberite ratu, kamatu i proizvod koji Vam najviše odgovara!

Stambeni krediti po vašoj želji!

Promjenjiva kamatna stopa 3,49% 3,49% 3,99% 3,99%
iznos/mjeseci 60 120 180 360
80 000 1 459 794 596 386
100 000 1 823 993 744 482
120 000 2 187 1 191 892 578
150 000 2 733 1 488 1 115 722
200 000 3 643 1 983 1 486

962

Gotovinski kredit (nenamjenski i zamjenski)  

Promjenjiva kamatna stopa 4,39% 4,39% 5,39% 5,39%
iznos/mjeseci 36 60 84 120
10 000 299 188 145 110
20 000 596 374 289 219
30 000 894 561 432 327
40 000 1 191 747 576 435
50 000 1 488 933 720

544

Gotovinski hipotekarni kredit

Promjenjiva kamatna stopa 3,99% 3,99% 4,49%
iznos/mjeseci 60 120 180
50 000 923 509 386
70 000 1 292 712 539
100 000 1 845 1 017 770
130 000 2 399 1 321 1 000
  • Bez naknade za obradu kredita
  • EKS obračunat na iznos kredita 70 000 KM

Za više informacija o kreditnoj ponudi pozovite besplatan telefon 080 051 051 ili se obratite ličnom bankaru u najbližoj filijali.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući redovnu i interkalarnu kamatu s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS ulazi naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, troškovi polise osiguranja (otplate i nekretnine) i troškovi ostalih instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnosti o zapljeni i troškovi vezani za realizaciju hipoteke).

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.

Spinning wheel animation

Loading