Akcija nenamjenskih i stambenih kredita

Kamata 3,99% ista za sve rokove otplate stambenog kredita, EKS 4,22%

STAMBENI KREDITI za sve koji kupuju stan ili kuću, kamata 3,99% ista za sve rokove otplate, EKS 4,22%*

 • Rok otplate do 30 godina
 • Maksimalan iznos neograničen
 • 10% nenamjensko korištenje sredstava

PRIMJER zaokruženih ANUITETA

po promjenjivoj kamatnoj stopi

5 godina

10 godina

15 godina

30 godina

80.000 KM

1 477

814

595

386

100.000 KM

1 846

1 017

744

482

120.000 KM

2 215

1 220

892

578

150.000 KM

2 768

1 524

1 115

722

200.000 KM

3 689

2 031

1 486

962

NENAMJENSKI KREDIT je jednostavno i brzo rješenje za sve kojima je potrebna gotovina i nenamjensko korištenje sredstava.

 • Fiksna ili promjenljiva kamatna stopa tokom cijelog perioda otplate
 • Rok otplate do 10 godina
 • Maksimalan iznos do 60 000

PRIMJER zaokruženih ANUITETA

po promjenjivoj kamatnoj stopi

3 godina

5 godina

7 godina

10 godina

10.000 KM

299

195

148

117

20.000 KM

597

388

294

233

30.000 KM

895

581

440

348

40.000 KM

1 193

775

586

464

50.000 KM

1 491

968

732

579

60.000 KM

1 788

1 161

878

695

Novo u punudi!

Modula paket omogućava Vam kreiranje vlastitog paketa, što znači da sami birate usluge koje ćete imati, te plaćate isključivo cijenu proizvoda i usluga koje ste odabrali.

Osnovni proizvodi paketa su:

 • m-bank usluga
 • tekući račun i
 • debit MasterCard 


Za studente osnovni paket proizvoda je bez naknada.Visa Charge

VISA Classic Charge - bez naknade za članarinu u periodu trajanja akcije.

Kartica Visa Classic Charge vam omogućava:

 • VISA 36 gotovinski kredit – u 5 min. u bilo kojoj filijali UniCredit Bank Banja Luka, bez dodatne dokumentacije i dodatnog obezbjeđenja
 • Odgođeno plaćanje do 50 dana bez kamate – kupovina robe i usluga na svim prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu sa istaknutom oznakom VISA
 • Kupovina do 24 rate bez kamata i naknada kod odabranih trgovaca na preko 5 000 prodajnih mjesta u BIH

Za više informacija o ovoj kreditnoj ponudi pozovite besplatan telefon 080 051 051 ili se obratite porodičnom bankaru u najbližoj filijali.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, ukljucujuci redovnu i interkalarnu kamatu obracunatu na maksimalan prikazani iznos kredita i maksimalan rok otplate, za klijente koji posjeduju tekuci racun i Paket racuna u UniCredit Bank a.d Banja Luka, s isplatom zadnji dan u mjesecu. U izracun EKS na podrucju RS, pored naknade za obradu kredita i polise za troškove osiguranja ulaze još i troškovi instrumenata osiguranja (mjenice, saglasnostI o zapljeni stalnih novcanih primanja, troškovi vezani za realizaciju hipoteke). Banka zadržava pravo individualne procjene mogucnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.

Banka zadržava pravo individualne procjene mogućnosti odobrenja maksimalnog iznosa i maksimalnog roka otplate kredita, u skladu sa internim aktima.

Mobile Phones
M-bank

aplikacija mobilnog bankarstva!

ili
Spinning wheel animation

Loading