M-bank

Mobilno bankarstvo za Android i iOS mobilne uređaje.

Sa UniCredit mobilnom aplikacijom m-bank možete obavljati bankarske poslove u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta, u zemlji ili inostranstvu, gdje god imate pristup internetu. 

Visoki sigurnosni standardi obezbjeđuju tajnost Vaših podataka, a pristup aplikaciji je moguć samo uz PIN koji ste sami kreirali. Uz pregledne informacije kretanje kroz navigaciju je veoma jednostavna što je čini lakom za upotrebu. 

 

Sa m-bank uslugom možete jednostavno:

 • bezkontaktno plaćati m-karticom;
 • provjeriti trenutno stanje i promete svih računa i
 • računa po kojima imate punomoć;
 • provjeriti stanje kredita, dospjelih i nedospjelih rata,
 • kamata, troškova i limita po karticama;
 • platiti režije i druge račune;
 • vršiti konverziju novca iz jedne valute u drugu;
 • pregledati plaćanja;
 • pronaći najbliži bankomat i/ili filijalu Banke;
 • koristiti prethodno kreirane šablone za plaćanja;
 • unijeti nalog s mogućnošću izvršenja na datum u budućnosti;
 • primati, pregledavati i plaćati e-uplatnice;
 • provjeriti kursnu listu;
 • pronaći korisne kontakt brojeve telefona Banke i
 • izvršiti plaćanje koristeći funkcionalnosti "slikaj i plati". 

 

 

 

E uplatnica je usluga uz pomoću koje primate ispunjen nalog za plaćanje mjesečnih računa.

Uslovi za pružanje usluge e-uplatnice

Izjava o saglasnosti za ugovaranje e-uplatnice 

 

Funkcionalnost slikaj i plati predstavlja brzo i praktično rješenje koje unapređuje način plaćanja režijskih računa. Kreiranje naloga se vrši skeniranjem pojedinih elemenata računa pomoću kamere mobilnog telefona.

Više informacija saznajte u Korisničkoj brošuri

Za više informacija pozovite besplatan info telefon 080 051 051 ili nam pišite na mbank.ubb@unicreditgroup.ba

Za pozive iz inostranstva 387 51 246 601

Korisničko uputstvo m-bank

Preuzmite korisničko uputstvo za m-bank aplikaciju mobilnog bankarstva!

KORISNICKO UPUTSTVO ZA USLUGU M-BANK ZA GRADJANE PDF 2 MB PREUZMITE
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo