m-bank

Mobilno bankarstvo za Android i iOS mobilne uređaje.

Sa UniCredit mobilnom aplikacijom m-bank možete obavljati bankarske poslove u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta, u zemlji ili inostranstvu, gdje god imate pristup internetu. 

Visoki sigurnosni standardi obezbjeđuju tajnost Vaših podataka, a pristup aplikaciji je moguć samo uz PIN koji ste sami kreirali. Uz pregledne informacije kretanje kroz navigaciju je veoma jendostavno što je čini lakom za upotrebu.


Sa m-bank uslugom možete jednostavno:

 • provjeriti trenutno stanje i promete svih računa i
 • računa po kojima imate punomoć
 • provjeriti stanje kredita, dospjelih i nedospjelih rata,
 • kamata, troškova i limita po karticama
 • platiti režije i druge račune
 • vršiti konverziju novca iz jedne valute u drugu
 • pregledati plaćanja
 • pronaći najbliži bankomat i/ili filijalu Banke
 • koristiti prethodno kreirane šablone za plaćanja
 • unijeti nalog s mogućnošću izvršenja na datum u budućnosti
 • primati, pregledavati i plaćati e-uplatnice
 • provjeriti kursnu listu
 • pronaći korisne kontakt brojeve telefona BankeFunkcionalnost Slikaj i plati predstavlja brzo i praktično rješenje koje unapređuje način plaćanja režijskih računa. Kreiranje naloga se vrši skeniranjem pojedinih elemenata računa pomoću kamere mobilnog telefona.

Više informacija saznajte u Korisničkoj brošuri

Za više informacija pozovite besplatan info telefon 080 051 051 ili nam pišite na mbank.ubb@unicreditgroup.ba

Za pozive iz inostranstva 387 51 246 601

Korisničko uputstvo m-bank

Preuzmite korisničko uputstvo za m-bank aplikaciju mobilnog bankarstva!

KORISNICKO UPUTSTVO ZA USLUGU M-BANK PDF 2 MB Download
Spinning wheel animation

Loading