Skip to main content

Tarife naknada

Sve tarife možete pronaći u dokumentu Tarife - fizička lica, a u nastavku se informišite o izmijenjenim tarifama za gotovinske transakcije i transakcije putem e-ba i m-bank aplikacije.

Navedene tarife primjenjuju se od 20.03.2017. godine za fizička lica kako slijedi:


Tarife  za gotovinske transakcije su izmjenjene samo za uplate do 100 KM:

U korist računa unutar banke:
do 100,00 KM 1,40 KM    jednokratno po nalogu
od 100,01 do 500,00 KM 1,80 KM jednokratno po nalogu
od 500,01 do 3 000,00 KM 2,00 KM jednokratno po nalogu
preko 3 000,01 i hitni nalozi 3,00 KM jednokratno po nalogu
U korist računa u drugoj banci:
do 100,00 KM 1,60 KM jednokratno po nalogu
od 100,01 do 300,00 KM 2,00 KM jednokratno po nalogu
od 300,01 do 2 000,00 KM 3,00 KM jednokratno po nalogu

Tarife za transakcije izvršene putem e-ba i m-bank aplikacije:

U korist računa unutar Banke:
do 500,00 KM 0,50 KM po transakciji 
preko 500,01 KM 0,80 KM po transakciji 
Plaćanja u korist računa kod drugih banaka:  
do 300,00 KM 0,80 KM po transakciji
od 300,01 do 500,00 1,00 KM po transakciji
od 500,01 do 2 000,00 1,50 KM po transakciji
od 2 000,01 do 10 000,00 2,00 KM po transakciji
preko 10 000,01 KM i hitni nalozi 3,00 KM po transakciji

Mobile Phones
M-bank

aplikacija mobilnog bankarstva!

ili
Spinning wheel animation

Loading