Otvorena štednja

Želite da štedite novac tako što ćete povremeno izdvajati manji iznos sredstava, a da pri tome ostvarujete prihod od kamata? Otvorena štednja je odličan izbor za Vas! Pruža Vam mogućnost dodatnih i višestrukih uplata tokom trajanja oročenja. Pored toga, sa Otvorenom štednjom slobodni ste da koristite plodove svoga rada kada to poželite!

Osnovne karakteristike:

  • Mogućnost oročenja u KM i u EUR u željenom iznosu i roku,
  • Nizak početni ulog štednje 50 KM ili 25 EUR,
  • Raspon rokova oročenja od 3 do 36 mjeseci,
  • Mogućnost uplate sredstava željenom dinamikom i u željenim iznosima,
  • Uplate se mogu vršiti gotovinski, trajnim nalogom i elektronskim bankarstvom,
  • Klijenti koji ugovore Otvorenu štednju imaju mogućnost besplatnog ugovaranja usluge trajnog naloga kako bi bez dolaska u Filijalu bili u mogućnosti štedjeti dinamikom i na rok koji žele.
  • Korištenjem usluge Elektronskog bankarstva klijenti mogu vršiti prenos na Otvorenu štednju brzo, fleksibilno i jednostavno 24 časa-dnevno, 7 dana u sedmici.

U situaciji prijevremenog raskida Otvorene štednje, na oročeni štedni ulog se obračunava pripadajuća kamata, koja vrijedi za prvi postignuti rok oročenja i ukupan broj dana do dana prekida oročenja. Svakoj uplati zasebno se određuje nova kamatna stopa prema postignutom periodu koliko su sredstva bila u Banci i ukupnom saldu na računu.

Dokumentacija koju dostavlja klijent

Fizičko lice - rezident:

  • identifikacioni dokument: lična karta, pasoš, vozačka dozvola, za maloljetna lica rodni list

Fizičko lice - nerezident:

  • identifikacioni dokument, pasoš - ovjerena kopija od strane nadležne institucije

Spinning wheel animation

Loading